Hae sivustolta
MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Euro enemmän -hanke

Suomen museoliitto toteuttaa vuosina 2018–2019 Euro enemmän -hankkeen, joka tähtää museokauppojen liikevaihdon ja kannattavuuden nostamiseen. Hanke toteutetaan Suomen museoliiton, FMA Creations Oy:n ja Museoviraston kanssa.

Euro enemmän -hanke on kaikille museoille avoin kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on, että keskimääräinen museokaupan myynti nousee 1 eurolla kävijää kohden vuoteen 2022 mennessä, joka tarkoittaa on noin 7 miljoonan euron lisätuloa museoille. Tavoitteiden saavuttamiseksi hanke järjestää koulutusta, tilaisuuksia ja jakaa tietoa sekä tuottaa erilaisia työkaluja kaikille museoille museokauppatoiminnan kehittämiseen. Koulutuksiin osallistuminen ei edellytä erityistä sitoutumista hankkeeseen: museot voivat käyttää koulutuksista saatua ja hankkeen aikana kerättyä tietoa omien resurssiensa mukaisesti.

Asetettuihin tavoitteisiin pyritään:

1. Parantamalla museokauppatuotteiden esillepanoa
2. Lisäämällä museohenkilöstön myyntitaitoja ja osaamista
3. Tuottamalla pienten, keskisuurten ja suurten museoiden kauppojen konseptikäsikirja
4. Laajentamalla museokauppatuotteiden jakelukanavaa mahdollisesti yhteisellä verkkokaupalla, jossa päätuotteena ovat kirjat sekä mahdollisesti kokoelma- ja teoskuvat

Hankkeen ensimmäinen seminaari järjestetään ke 3.10. Tampereella klo 12–16. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu seminaariin.


Kuva: Salla Hänninen 

 

Hanke etenee vaiheittain seuraavasti.

Kevät 2018:
- käynnistäminen ja nykytilan analyysi
Kevät–syksy 2018:
- seminaari nykytilan analyysin tuloksista ja havainnoista sekä pilotoitavien museokauppakonseptien valmistelu
Syksy 2018: 
- museokauppakonsepti on pilotointivalmis vuoden 2018 loppuun mennessä ja 3–5 pilotointikohteen valinta
Kevät–syksy 2019:
- pilotointien valmistelut yhdessä valittujen museoiden kanssa
- pilotointi toteutetaan sovituissa kohteissa
- tutkitaan saavutettuja muutoksia ja arvioidaan konseptit uudelleen
Syksy 2019:
- päätösseminaari
- museokauppakonseptin lanseeraaminen museoille
- käsikirjan julkaiseminen

Lisätietoja hankkeesta:
Janne Tielinen
Projektisuunnittelija
044 430 0706
janne.tielinen(a)museoliitto.fi