MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Euro enemmän -hanke

Suomen museoliitto toteuttaa vuosina 2018–2020 Euro enemmän -hankkeen, joka tähtää museokauppojen liikevaihdon ja kannattavuuden nostamiseen. Hanke toteutetaan Suomen museoliiton, FMA Creations Oy:n ja Museoviraston kanssa.

Euro enemmän -hanke on kaikille museoille avoin kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on, että keskimääräinen museokaupan myynti nousee 1 eurolla kävijää kohden vuoteen 2022 mennessä, joka tarkoittaa on noin 7 miljoonan euron lisätuloa museoille. Tavoitteiden saavuttamiseksi hanke järjestää koulutusta, tilaisuuksia ja jakaa tietoa sekä tuottaa erilaisia työkaluja kaikille museoille museokauppatoiminnan kehittämiseen. Koulutuksiin osallistuminen ei edellytä erityistä sitoutumista hankkeeseen: museot voivat käyttää koulutuksista saatua ja hankkeen aikana kerättyä tietoa omien resurssiensa mukaisesti.

Asetettuihin tavoitteisiin pyritään:

1. Parantamalla museokauppatuotteiden esillepanoa
2. Lisäämällä museohenkilöstön myyntitaitoja ja osaamista
3. Tuottamalla pienten, keskisuurten ja suurten museoiden kauppojen konseptikäsikirja
4. Laajentamalla museokauppatuotteiden jakelukanavaa mahdollisesti yhteisellä verkkokaupalla, jossa päätuotteena ovat kirjat sekä mahdollisesti kokoelma- ja teoskuvat


Ajankohtaista

24.2.2021
Suomen museoliiton koordinoiman Euro enemmän -museokauppahankkeen kaupallinen yhteistyökumppani Intensio Oy tarjoaa konsultointia museokaupan kehittämisen tueksi. Intensio Oy:n museokaupan tuntemusta ja kaupan alan laajaa osaamista on mahdollista hyödyntää, mikäli museo tarvitsee silmäpareja ja ideoita esimerkiksi uuden museokaupan suunnitteluun tai olemassa olevan museokaupan uudistamiseen. Lue lisää... 

25.1.2021
Suomen museoliitto palkitsee ensimmäistä kertaa Vuoden museokaupan Turussa 26-28.5.2021 osana Museopäivien Museogaalaa. Vuoden museokauppa -palkinnon avulla halutaan kannustaa museokauppojen toimintaa eteenpäin, palkita tavoitteellisesta tekemisestä sekä kasvattaa museokauppatoiminnan näkyvyyttä ja arvostusta. Palkinnon jakaminen on osa Euro enemmän museokauppojen kehittämishanketta. Lue lisää...

21.9.2020
Euro enemmän -hankkeen Museokauppakäsikirja on julkaistu uusittuna ja laajennettuna versiona. Käsikirjaan on sisällytetty hankkeen aikana tehtyjen selvitysten tulokset sekä pilotointijakson aikana kertynyttä tietoa ja kokemuksia museoilta. Käsikirja on julkaistu Suomen museoliiton julkaisusarjassa numerolla 78. Lue lisää...

12.3.2020
Museokauppojen kehittämishankkeen Euro enemmän toiminta jatkuu vuoden 2020–2021 aikana valmennusjaksoilla. Valmennusten tavoitteena on syventää museokaupan työntekijöiden liiketoiminnallista osaamista, kehittää kaupan päivittäisten toimintojen operointia sekä tarjota aineistojen ja harjoitusten avulla keinoja lisätä myyntiä. Valmennukset on suunnattu museokaupan vastaaville työntekijöille, palveluvastaaville ja museokaupan myyntityötä tekeville. Valmennusten kohderyhmänä ovat myös muun muassa museon markkinoinnin ja viestinnän parissa työskentelevät ammattilaiset sekä asiakaspalveluvastaavat, palvelupäälliköt ja museonjohtajat. 

Valmennukset perustuvat Euro enemmän -hankkeen syksyllä 2019 toteuttaman koulutuskartoituksen tuloksiin. Keskeisimmät koulutustarpeet ovat seuraavilla alueilla: 

1) Asiakasprofiilit, tuotevalikoima ja hankinta
2) Markkinointi
3) Laskenta ja kannattavuus sekä museokaupan johtaminen

Aihealueista kootaan kolme erillistä valmennusta ja ne toteutetaan noin neljän viikon mittaisina jaksoina vuosien 2020–2021 aikana seuraavasti:
I Asiakasprofiilit, tuotevalikoima ja hankinta 17.9.–14.10.2020
II Markkinointi ja myynti 5.11.–3.12.2020
III Laskenta, kannattavuus ja museokaupan johtaminen 18.1.–12.2.2021

14.8.2019
Ilmoittautuminen Euro enemmän -museokauppaseminaariin ma 23.9. on avattu. Helsingissä Teatterimuseolla järjestettävässä museokauppaseminaarissa esitellään hankkeen pilotointijakson aikana saavutettuja tuloksia, arvioidaan testatun museokauppakonseptin vaikutuksia museokauppojen toimintaan ja jaetaan pilotoinnin aikana kertyneitä kokemuksia. Seminaariin ohjelmaa täydentävät myös asiantuntijapuheenvuorot, joissa keskitytään myynnin johtamiseen sekä myynnin seurantaan. Lue lisää...

18.4.2019
Euro enemmän -hankkeen pilotointikausi käynnistyy toukokuussa. Lue lisää...

19.2.2019
Hankkeen toisen museokauppaseminaarin 15.2.2019 videotallenteet on katsottavissa Suomen museoliiton Youtube-kanavalla.

15.2.2019
Museokauppakonsepti - Käsikirja museokauppojen kehittämiseen on julkaistu. Lataa käsikirja ja työkalut.

15.1.2019
Euro enemmän -hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun asti. Kevään aikana hankkeessa tapahtuu kuitenkin jo paljon. Lue lisää...

14.1.2019
Ilmoittaudu hankkeen pe 15.2. järjestettävään seminaariin, jossa teemana on museokauppa ja myymäläratkaisut. Museokauppojen kehittämisen tueksi julkaisemme seminaarissa ensimmäisen version hankkeen museokauppakonseptikäsikirjasta ja sen työkaluista. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumislomake.

5.12.2018
Mikko Tapanainen kirjoittaa P.s. -blogissa Euro enemmän -hankkeen pilotointivaiheen valmisteluista, työn aloittamisesta museoiden kanssa sekä museokauppakonseptin kehittymisestä. 

Lue myös Mikon aiemmat vieraskynäkirjoitukset P.s. -blogiin: 14.8.201814.6.2018 & 9.5.2018

4.12.2018
Turun taidemuseo on Euro enemmän -hankkeen neljäs pilottimuseo. Lue lisää...

30.11.2018
Hankkeen ensimmäinen seminaari järjestettiin ke 3.10. Tampereella. Tutustu seminaarin videotallenteisiin Suomen museoliiton Youtube-kanavalla.

5.10.2018
Euro enemmän -hanke tukee museoita museokauppojen kehittämisessä. Hankkeen pilottimuseoiksi on valittu Arkkitehtuurimuseo, Tekniikan museo ja Vapriikki. Lue lisää...Kuva: Salla Hänninen 
 

Hanke etenee vaiheittain seuraavasti.

Kevät 2018:
- käynnistäminen ja nykytilan analyysi
Kevät–syksy 2018:
- seminaari nykytilan analyysin tuloksista ja havainnoista sekä pilotoitavien museokauppakonseptien valmistelu
Syksy 2018: 
- museokauppakonsepti on pilotointivalmis vuoden 2018 loppuun mennessä ja 3–5 pilotointikohteen valinta
Kevät–syksy 2019:
- pilotointien valmistelut yhdessä valittujen museoiden kanssa
- pilotointi toteutetaan sovituissa kohteissa
- tutkitaan saavutettuja muutoksia ja arvioidaan konseptit uudelleen
Syksy 2019:
- päätösseminaari
- museokauppakonseptin lanseeraaminen museoille
- käsikirjan julkaiseminen

Lisätietoja hankkeesta:
Emilia Merisalo
Koulutus- ja kehittämisasiantuntija
044 430 0715
emilia.merisalo(a)museoliitto.fi