VERKKOJULKAISUT
 

Museoliiton julkaisusarja

Museoliiton julkaisusarja


Miettinen, Aino-Marja, Tapanainen, Mikko & Tielinen, Janne: Museokauppakäsikirja. Suomen museoliiton julkaisuja No. 78. Suomen museoliitto 2020.

Immonen, Visa, Bonnie, Rick, Dixon, Helen, Tervahauta, Ulla & Thomas, Suzie (toim.): Working with Cultural Objects and Manuscripts. Provenance, Legality, and Responsible Stewardship.  Suomen museoliiton julkaisuja No. 77. Suomen museoliitto 2020.

Kinanen, Pauliina (toim.): Tarinat peliin – Matkalla museo- ja pelialojen yhteistyöhön. Suomen museoliiton julkaisuja No. 76. Suomen museoliitto 2019.

Häyhä, Heikki, Jantunen, Sari & Paaskoski, Leena: Analysing Significance. Publications of Finnish Museums Association No. 75. Finnish Museums Association 2018.

Huttunen, Kristiina: Yritys – tallenna toimintasi! Suomen museoliiton julkaisuja 74. Suomen museoliitto 2017.

Huttunen, Kristiina: Pelastusdokumentoinnin parhaat käytännöt. Suomen museoliiton julkaisuja 73. Suomen museoliitto 2017.

Västi, Emilia & Sarantola-Weiss, Minna (Eds.): Deaccessioning. Sharing Experiences from Finland. Publications of Finnish Museums Association No 72. Finnish Museums Association 2016.

Västi, Emilia & Sarantola-Weiss, Minna (toim.): Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt. Suomen museoliiton julkaisuja 71. Suomen museoliitto 2016

Mylläri, Johanna; Nurminen, Maiju; Paaskoski, Leena; Pykäläinen, Anni; Jesse Saarinen & Sarantola-Weiss, Minna (toim.): Museoetiikka 2.0. Puheenvuoroja ja keskustelunavauksia. Suomen museoliiton julkaisuja 70. Suomen museoliitto 2015.

Simo, Maija & Karttunen, Marianna: Teknikens sagomatta - Verksamhetsmodell för teknologifostran i museernas publika arbete och för förskolepedagoger. Finlands museiförbunds publikationer 69. Finlands museiförbund 2016.

Kinanen, Pauliina (toim.): Museot ja mediakasvatus. Suomen museoliiton julkaisuja 68. Suomen museoliitto 2015.

Simo, Maija & Karttunen, Marianna: The Magic Carpet of Technology tales - An operational model of technological education for museum visitor activities and early educators. Publications of Finnish Museum Association No. 67. Finnish Museum Association 2015.

Simo, Maija & Karttunen, Marianna: Tekniikan tarinamatolla - Teknologiakasvatuksen toimintamalli museoiden yleisötyöhön ja varhaiskasvattajille. Suomen museoliiton julkaisuja 66. Suomen museoliitto 2015.

Västi, Emilia & Sarantola-Weiss, Minna (toim.): Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt. Suomen museoliiton julkaisuja 65. Suomen museoliitto 2015.

Häyhä, Heikki, Jantunen, Sari & Paaskoski, Leena: Merkitysanalyysimenetelmä. Suomen museoliiton julkaisuja 64. Suomen museoliitto 2015.

Kinanen, Pauliina; Nystedt, Hector ja Tornberg, Leena (toim.): Avarampi museo aikuisille.  Suomen museoliiton julkaisuja 61. Suomen museoliitto 2012.