Skip to content

Museoliitto

26.5.2016

Ålands sjöfartsmuseum är Årets museum

De bästa museerna fick pris i Museigalan som anordnades i Enare torsdagen den 26 maj 2016. Det förnämsta erkännandet fick Ålands sjöfartsmuseum i Mariehamn, som blev Årets museum 2016. Årets museipublikation är verket ”Kolme tehdasta, yksi kunta – Kuusankosken kaavoitus- ja rakennusperintö 1850–1959”, som ges ut av Kouvola stadsmuseum. Årets specialpris delades ut till Nystads museum för sin moderniserade bildarkivverksamhet.

Priset Årets museum delades ut för tredje gången. Priserna delades ut av Päivi Viherkoski, utvecklingschef på Serlachius-museet Gösta som var förra årets vinnare, på museigalan som anordnades vid samekulturcentret Sajos. Priset Årets museum är skulptören Pekka Kauhanens skulptur Esko.

’Ålands sjöfartsmuseum är ett utmärkt exempel på hur samarbete, effektivt nätverkande och en stark forskningsgrund leder till intressanta och väl presenterade utställningar, en svindlande ökning i besökartalen och en stark position i det egna samfundet’, motiverade prisjuryn sitt val.

17 museer hoppades på att få vandringspriset Årets museum. Fem museer kom till finalen för Årets museum: Aboa Vetus & Ars Nova, Didrichsens konstmuseum, Helsingfors konstmuseum HAM, Postmuseum och Ålands sjöfartsmuseum.

Vandringspriset Årets museum delas ut till ett museum som inom sitt verksamhetsområde främjat museibranschens synlighet och inflytande i samhället på ett betydande sätt. Museets verksamhet presenterar nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar i museibranschen. Priserna delas ut av Finlands museiförbund och ICOM – Finska nationella kommittén.

Finalisterna i Årets museipublikation var EMMA – Esbo moderna konstmuseum, Gallen-Kallelamuseet, Kouvola stadsmuseum, museicentret Vapriikki och Serlachius-museet Gustaf. Sammanlagt 23 verk deltog i tävlingen.

Medlemmar i juryn som utser museipriserna är Anne Sjöström, Merja Heiskanen, Kimmo Levä, Liisa Lindgren, Päivi Salonen, Kaisa Viljanen och Ditte Winqvist. Sekreterare är Eeva-Liisa Taivassalo från Finlands museiförbund.

Museigalan ingår i programmet under de nationella museidagarna som ordnas i Enare. Finlands museiförbund grundades 1923 och är museernas centralorganisation.

Prisjuryns motiveringar

Årets museum: Ålands sjöfartsmuseum – Ahvenanmaan merenkulkumuseo

”Ålands sjöfartsmuseum är ett utmärkt exempel på hur samarbete, effektivt nätverkande och en stark forskningsgrund leder till intressanta och väl presenterade utställningar, en svindlande ökning i besökartalen och en stark position i det egna samfundet. Ålands sjöfartsmuseum är meriterat inom sitt eget specialområde och ett aktivt museum. 

Vid valet av Ålands sjöfartsmuseum till årets museum vill prisnämnden lyfta fram museets exemplariska och välorganiserade verksamhet inom sitt eget samfund. Sjöfartsbranschens specialister erbjuder museet sin sakkännedom och sitt tekniska kunnande. Frivilliga deltar med en värdefull insats i vårdandet av Ålands sjöfartstradition och blir samtidigt delaktiga av den entusiastiska och hängivna museigemenskapen.” 

Årets museipublikation: Rurik Wasastjerna: Kolme tehdasta, yksi kunta – Kuusankosken kaavoitus- ja rakennusperintö 1850–1959 

”Kouvola stadsmuseums museipublikation för 2016 håller hög kvalitet vad gäller både innehåll och layout, men särskilt bokens bildredigering samt de stilrena illustrationerna av hög kvalitet lyfter den till en exceptionellt bra museipublikation. Boken är ett verk som kan användas både för läsning och sökning. Bokens särskilda förtjänst är att den förutom att sprida information även fungerar som en utmärkt dokumentation över byggnadshistorian samt bidrar till att planera och genomföra bevarandet av kulturmiljön i Kuusankoski.”

Årets specialpris: Nystads museum

”Av ett museum förutsätts god tillgänglighet. Traditionellt har detta tolkats som att museet bör ligga på en plats dit det är enkelt att ta sig med kollektivtrafiken. Idag innebär tillgänglighet framför allt hur museet verkar på nätet och utanför väggarna. 

På detta område har Nystads museum gjort fördomsfria öppningar med sin huvuduppgift att skapa gemenskap mellan stadsborna – företagen och invånarna. Här är den främsta metoden den djärva moderniseringen av fotoarkivets användning och verksamhetskoncept, vilket har gett synliga resultat.”

MER INFORMATION:

Anne Sjöström
ordförande
Nämnden för museipriset
tfn 050 590 9365
fornamn.efternamn@naantali.fi

Kimmo Levä
generalsekreterare
Finlands museiförbund
tfn 040 166 2816
fornamn.efternamn@museoliitto.fi

Eeva-Liisa Taivassalo
sekreterare för prisnämnden
tfn 0444 300 703
for-namn.efternamn@museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä