Skip to content

Museoliitto

23.1.2015

Elävä aineeton kulttuuriperintö – kysely toimijoille

Suomi ratifioi Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta vuonna 2013. Museovirasto valmistelee parhaillaan sopimuksen toimeenpanoa Suomessa.

Toimeenpanon tueksi kootaan tietoa aineettoman kulttuuriperinnön kentästä ja toimijoista sekä kartoitetaan kentän näkemyksiä ja tarpeita. Museovirasto käyttää tätä aineistoa tukena työssään, jossa kevään 2015 aikana laaditaan opetus- ja kulttuuriministeriölle esitys sopimuksen kansallisesta toteuttamisesta. Museoviraston yhteistyökumppanina tutkimustyössä toimii Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore.
Lisätietoa aineettomasta kulttuuriperinnöstä, Unescon sopimuksesta ja sopimuksen toimeenpanon valmistelusta löydätte osoitteestawww.aineetonkulttuuriperinto.fi
.
Nyt avatulla kyselyllä pyritään kartoittamaan Suomessa toimivien erilaisten yhteisöjen, kansalaisjärjestöjen ja organisaatioiden aineettomaan kulttuuriperintöön liittyvää työtä ja verkostoja.
Kyselylinkki on kaikille vastaajille sama. Kysely tulee täyttää kerralla.
Lisätietoja kyselystä Cuporen tutkija Anna Kanervalta, anna.kanerva@cupore.fi,
puh. 050 302 1414.
Vastaukset 16.2.2015 mennessä.
Kyselyvastaukset raportoidaan anonyymeinä.
LINKKI KYSELYYN:
Lisätietoja: Leena Marsio
Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori
Museovirasto
+358 40 128 6017

Voisit olla myös kiinnostunut näistä