Skip to content

Museoliitto

21.3.2018

Euro enemmän museokauppatuloa per kävijä vuoteen 2022 mennessä

Suomen museoliitto on käynnistänyt museokauppojen kehittämishankkeen Euro enemmän, joka tähtää museokauppojen liikevaihdon ja kannattavuuden nostamiseen. Hanke toteutetaan Suomen museoliiton, Museoviraston ja FMA Creations Oy:n yhteistyönä ja kohdistetaan kaikille ammatillisesti hoidetuille museoille.

Euro enemmän -hankkeen tavoitteena on lisätä museokauppojen liikevaihtoa ja kannattavuutta siten, että keskimääräinen museokaupan myynti nousee yhdellä eurolla kävijää kohden vuoteen 2022 mennessä. Tavoitteena on noin 7 miljoonan euron lisätulo museoille. Hanke tukee osaltaan museopoliittisessa ohjelmassa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia museoiden taloudellisen pohjan laajentamisesta.

Asetettuihin tavoitteisiin päästään 1) parantamalla museokauppatuotteiden esillepanoa, 2) lisäämällä museohenkilöstön myyntitaitoja ja osaamista, 3) tuottamalla pienten, keskisuurten ja suurten museoiden kauppojen konseptikäsikirja ja 4) laajentamalla museokauppatuotteiden jakelukanavaa mahdollisesti yhteisellä verkkokaupalla, jossa päätuotteena ovat kirjat sekä kokoelma- ja teoskuvat.

Museokauppojen kehittäminen käynnistetään nykytilan analyysillä

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa, keväällä 2018, tehdään museokauppojen nykytilan analyysi, jonka toteuttaa liiketoiminnan kehitysyhtiö Simigroup Oy. Analyysivaiheessa tietoja kerätään erikokoisilta ja eri erikoisaloja edustavilta Helsingin, Tampereen, Turun ja Jyväskylän seudun museoilta. Työssä kartoitetaan museonjohtajien ja museoiden kaupallisista toiminnoista vastaavien henkilöiden näkemyksiä ja odotuksia kehitystyölle sekä perustietoja mm. museokauppojen liikevaihdosta ja kannattavuudesta.

Tietojen pohjalta muotoillaan museokauppakonsepti, joka on valmis vuoden 2018 loppuun mennessä. Konseptia pilotoidaan sovituissa kohteissa vuoden 2019 aikana. Hankkeen tuloksista kerrotaan museoille järjestettävissä tilaisuuksissa ja seminaareissa.

Euro enemmän -hanke Suomen museoliiton verkkosivuilla: http://museoliitto.fi/euro-enemman

Lisätietoja hankkeesta:

Janne Tielinen
Projektisuunnittelija
Suomen museolitto
janne.tielinen@museoliitto.fi
044 430 0706

Voisit olla myös kiinnostunut näistä