Skip to content

Museoliitto

10.8.2020

European Heritage Awards ja Europa Nostra Awards 2021 -palkintojen haku on auki

Eurooppalaisen kulttuuriperintöverkosto Europa Nostran ja Euroopan komission European Heritage Awards ja Europa Nostra Awards 2021 -palkintojen haku on avattu. Palkintoja voi hakea neljässä kategoriassa: konservointi, tutkimus, kulttuuriperinnölle omistettu toiminta ja koulutus.

Eurooppalaisen kulttuuriperintöverkosto Europa Nostran ja Euroopan komission European Heritage Awards ja Europa Nostra Awards 2021 -palkintojen haku on avattu. Palkinto-ohjelmien tarkoituksena on antaa tunnustusta eurooppalaisen perintöalan suurimmille saavutuksille.

Vuonna 2021 European Heritage Awards ja Europa Nostra Awards -palkintojen hakijoille tullaan jakamaan kaksi ILUCIDARE -erikoispalkintoa. Palkintojen tarkoituksena on antaa tunnustusta ja edistää parhaiden kulttuuriperintöön liittyvien käytäntöjen skaalautumista.

Hakuaika palkinnoille päättyy 1. lokakuuta 2020. Palkintoja voi hakea osoitteessa: http://www.europeanheritageawards.eu/apply/ 

Palkintoja voi hakea neljässä kategoriassa

Hakemuksia voi lähettää neljässä kategoriassa. Kategoriat ovat konservointi, tutkimus, kulttuuriperinnölle omistettu toiminta ja koulutus.

Konservoinnin kategoriassa palkitaan saavutuksista, jotka liittyvät kulttuuriperinnön säilyttämiseen, aseman parantamiseen sekä mukauttamiseen uusiin käyttötarkoituksiin. Tutkimuskategoriassa palkitaan tutkimus, digitointihanke tai tiedonsiirtoprojekti, jolla on ollut konkreettisia vaikutuksia kulttuuriperinnön suojelemiseen ja parantamiseen Euroopassa.

Kolmannessa kategoriassa palkitaan henkilö tai organisaatio, joka on sitoutunut pitkäksi ajaksi (vähintään 10 vuodeksi) suojelemaan ja edistämään kulttuuriperintöä tavanomaiset odotukset ylittäen. 

Neljännessä kategoriassa palkitaan koulutuksellinen tai tietoisuuden lisäämiseen liittyvä aloite. Palkintoa voivat hakea tahot, joiden tarkoituksena on ollut edistää paikallista tukea, paikallisuuden ja identiteetin rakentumista tai kannustaa kansalaisia sitoutumaan kulttuuriperinnön suojeluun ja vaalimiseen.

Palkintojen hakemiseen ja kilpailukategorioihin liittyvän videon voi katsoa osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=A3q6jU05MSk

Voisit olla myös kiinnostunut näistä