Skip to content

Museoliitto

10.1.2012

Guggenheim-museon konsepti- ja kehitysselvitys luovutettiin Helsingin kaupungille

Helsinkiin ehdotetaan perustettavaksi uusi Guggenheim-museo, joka keskittyisi erityisesti arkkitehtuuriin ja designiin. Helsingin kaupungille luovutetussa raportissa tehdään esitys museon sijaintipaikasta, tarkoituksesta, rahoituksesta ja hallintomallista sekä suositellaan etenemistä kansainväliseen arkkitehtuurikilpailuun.

Solomon R. Guggenheim-säätiön edustajat luovuttivat konsepti- ja kehitysselvityksensä museon perustamisesta kaupunginjohtaja Jussi Pajuselle tiistaina 10. tammikuuta. Helsingin kaupunki tilasi selvityksen vuosi sitten. Selvitys puoltaa uuden Guggenheim-museon rakentamista Helsinkiin.

Uusi museo loisi kaupunkiin näkyvän maamerkin, joka heijastaisi Helsingin pyrkimystä tulla tunnetuksi kulttuuripääkaupunkina. Selvityksen mukaan museo antaisi vahvan panoksen Suomen taideyhteisöön toimimalla taiteellisena keskuksena, joka tekisi yhteistyötä kaupungin muiden taidelaitosten kanssa ja vetäisi kansainvälistä huomiota Helsingin kulttuuritarjontaan.

Guggenheim-selvitysryhmä ehdottaa, että museo rakennettaisiin kaupungin omistamalle tontille Eteläsataman rantaan. Paikalla sijaitsee nykyään Kanavaterminaali. Museon kokonaispinta-ala olisi noin 12 000 neliömetriä, josta näyttelytilaa olisi noin 4 000 neliömetriä.

Rakennuksen suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiksi arvioidaan noin 140 miljoonaa euroa. Arvion mukaan museossa tulisi vierailemaan noin 500 000 kävijää vuodessa. Helsinki rahoittaisi hankkeen julkisin varoin mutta odottaa rahoitusta myös yksityisistä lähteistä sekä yrityksiltä.

Helsingin Guggenheim-museo keskittyisi erityisesti arkkitehtuuriin ja designiin. Selvityksessä ehdotetaan, että Guggenheim Helsingillä ei olisi laajoja omia kokoelmia. Museossa olisi perinteisen museon elementtejä, mutta samalla se rikkoisi prosessien, esillepanon ja yleisön osallistumisen rajoja. Museo järjestäisi vuosittain 2-3 suurnäyttelyä ja 3-5 suppeampaa näyttelyä. Niitä täydentäisivät lyhytkestoiset, ei-perinteiset ohjelmaelementit ja aktiivinen ja innovatiivinen taidekasvatusohjelma.

Selvityksessä suositellaan, että uusi museo ottaisi hoitaakseen osan Helsingin taidemuseon nykyisistä tehtävistä. Taidemuseon kokoelmatoimintaa ja julkisen taiteen tehtäviä kehittäisi jokin toinen kaupungin hallintokunta, jonka tehtäväksi se annettaisiin. Taidemuseon nykyisiä näyttely- ja taidekasvatustehtäviä taas kehitettäisiin osana uuden Guggenheim-museon toimintaa ja missiota.

Selvityksen ehdotuksista ei ole vielä tehty päätöksiä. Helsingin kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto käsittelevät suosituksia lähiviikkoina. Kaupunki päättää tämän jälkeen, siirrytäänkö hankkeessa seuraavaan vaiheeseen. Samaan aikaan Guggenheim-säätiön hallitus, joka konsultoi asiassa Guggenheim Bilbaon edustajia, päättää virallisesti, hyväksyykö se suunnitelman toteutettavaksi.

Jos kaikki osapuolet hyväksyvät selvityksen suositukset ja päättävät jatkaa hanketta, uuden museon suunnittelijasta järjestetään kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu.

Koko selvitys ja lisätietoa hankkeesta löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä