Skip to content

Museoliitto

10.10.2023

Hallituksen talousarvioesitys 2024: VOS-indeksi tarkentui alaspäin mutta suurilta säästöiltä vältytään

Valtion talousarvioesitys 2024

Kuva: Hanne Salonen / Eduskunta

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi 2024 ei sisällä museoiden kannalta kovin suuria muutoksia ministeriöiden esityksiin verrattuna. Museoiden valtionosuuksien indeksejä tarkastettiin alaspäin. Tuoreen Museobarometrin mukaan monet museot kamppailevat inflaation vaikutuksia vastaan.

Museoliiton päätavoite hallitusohjelmaan ja -kaudelle on vos-rahoituksien turvaaminen. Hallituksen talousarvioesityksen mukaan indeksitarkistukset toteutuvat ensi vuonna 2,2 prosentin suuruisina. Valtiovarainministeriön ehdotuksessa museoiden valtionosuuksien indeksitarkistukset olivat 3,0 prosentin tasolla. 

Valtionosuuden kokonaissumma nousee, ja se on ensi vuonna 53 916 000 euroa. Museoiden vos-henkilötyövuodet säilyvät esityksessä vuonna 2024 ennallaan ja niiden määrä on 1 295. Keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on hallituksen budjettiesityksessä 85 071 euroa henkilötyövuotta kohden.

Juuri julkaistu Museobarometri 2024 osoittaa, että yli neljännes museoista, 27 prosenttia, ennakoi museon talouden heikentyvän vuonna 2024. Museoiden välillä on kuitenkin eroja, sillä 20 prosenttia vastaajista ennakoi talouden kohenevan.

Kaikkiaan opetus- ja kulttuuriministeriön taiteeseen ja kulttuuriin kohdistuvat määrärahat ovat 549 miljoonaa euroa, mikä on 16 miljoonaa euroa viime vuoden määrärahoja vähemmän. Vähennyksistä neljä miljoonaa euroa on hallitusohjelman mukaisia OKM:n valtionavustusten säästöjä. Nämä kohdistuvat myös museoihin ja kulttuuriperintöön, joiden OKM:stä myönnettävä rahoitus vähenee noin miljoona euroa.

Monet museoille tärkeät avustukset säästyivät leikkauksilta. Esimerkiksi kulttuuritilojen investointeihin on edelleen kohdennettu 6,178 miljoonaa euroa ja Museovirastosta jaettaviin näyttelypalkkioihin miljoona euroa.

Lisätietoa: konsernin viestintäpäällikkö Miisa Pulkkinen, miisa.pulkkinen@museoliitto.fi, +358 44 4300 719

Voisit olla myös kiinnostunut näistä