Skip to content

Museoliitto

17.4.2024

Hoivan uusi aika: Uusi julkaisu kytkee museoiden tuottaman hyvinvoinnin osaksi hoivamurrosta

Demos Helsingin tuottama Hoivan uusi aika – viisi kysymystä huolenpidon resursoinnista -julkaisu on ilmestynyt. Raportti on syntynyt yhdessä 18 huolenpidon kanssa työskentelevän organisaation kanssa. Museoliitto on ollut mukana hankkeessa edistämässä museoiden hyvinvointivaikutusten näkökulmaa.

Hoivan uusi aika -julkaisu kyseenalaistaa kapean, teollisen näkemyksen hoivasta. Nykyinen hoivakriisi heijastaa laajempaa yhteiskunnallista muutosta – huolenpitosiirtymää, joka muuttaa yhteiskuntaa samalla tavalla kuin kestävyysmurros ja digitalisaatio. Julkaisu osoittaa, että huolenpidon teolliinen lähestymistapa ei ole tarjonnut odotettuja ratkaisuja, eikä ennen kaikkea ole kyennyt vastaamaan uudenlaiseen haavoittuvaisuuteen joka määrittää yhä useamman ihmisen elämää.

Raportti esittää, että ratkaisut löytyvät laajentamalla yhteiskunnan ja ihmisten osallistumista huolenpitoon, huolenpidon perimmäisten resurssien vapauttamisesta sekä uusien huolenpitovastuiden oikeudenmukaisesta jakamisesta. Hankejulkaisun mukaan meidän on päästävä pois kriisiajattelusta. Tulevaa kehitystä voisi kuvata yhteiskuntamme huolenpitosiirtymä-käsitteellä. Huolenpidon järjestämisen on oltava jokaisen yhteiskunnan keskeinen toiminto.

Hankeraportti esittää viisi kysymystä hoivan tulevaisuudesta:

  • Miten lisätään ja parannetaan suhteita, joissa vastuu toisen terveydestä ja hyvinvoinnista voi tapahtua?

  • Miten vapautetaan aikaa huolenpidolle?
  • Miten hyvinvointiyhteiskunnan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaate sovitetaan yhteen yksilöllisten voimavarojen kanssa?
  • Miten laajentuneet ja lisääntyneet huolenpidon vastuut jaetaan?
  • Miten luomme huolenpidon rakenteita ja välineitä palvelujärjestelmän ja yksilön väliselle “sosiaaliselle” alueelle?

”Hoiva on toimintaa, joka ylläpitää, uudistaa ja vahvistaa meitä ihmisiä”, määrittelee hankkeen loppuraportti. Uudenlainen, laajempi hoivamääritelmä avaat mahdollisuuksia myös kulttuurihyvinvoinnin merkityksen laajentamiselle ja hyvinvointikokemuksille, joita museot tuottavat kävijöilleen . Esimerkiksi John H. Falkin Measuring the Public Value of Finnish Museum Experiences -tutkimuksessa todettiin, että osallistuneet kahdeksan suomalaismuseota ja -tiedekeskusta tuottivat sekä laaja-alaisia että pitkäkestoisia hyvinvointivaikutuksia. 

Hoivan uusi aika -julkaisun voi lukea Demos Helsingin sivuilla.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä