Skip to content

Museoliitto

7.2.2024

Kommentti kuvataidejärjestöille: Museoiden tehtävät mahdollistavat hyvän yhteistyön jo nykyisellään

siveltämiä, maalaustarvikkeita

Kuva Roni Rekomaa

Taidemuseoiden ydintehtävä on taiteen tallentaminen ja säilyttäminen.

Joukko kuvataiteen asiantuntijajärjestöjä on esittänyt museoiden tehtäväksi velvollisuutta työllistää kuvataiteilijoita. Ehdotus sisältyy järjestöjen yhteiseen esitykseen, joka on kohdistettu opetus- ja kulttuuriministeriölle osaksi kulttuuripoliittista selontekoa.

Suomen Taiteilijaseura, Frame Contemporary Art Finland ja Kuvasto esittävät osana uudistusehdotustaan, että taidemuseoiden VOS-järjestelmässä osa museoiden henkilötyövuosista käytettäisiin taiteilijoiden palkkaamiseen.

Museoliitto rakentaa yhteistyötä museoiden ja visuaalisten taiteiden kentän välillä. Taiteen hyvä kehitys edellyttää monenkeskistä yhteistyötä, johon Museoliiton mielestä jo nykyinen lainsäädäntö antaa edellytykset. Taiteilijoiden palkkaaminen työsuhteeseen kerryttää museoiden henkilötyövuosia jo nykyisellään, ja reilut sekä kestävät periaatteet koskevat museoiden kaikkia työsuhteita.

Taidemuseoilla on lain mukaan tehtävä tallentaa ja säilyttää taidetta, edistää tutkimusta ja aineistojen saatavuutta sekä saavutettavuutta, esittää taidetta ja edistää vuorovaikutusta sekä oppimista. Museot ovat muistiorganisaatioita, joiden ydintehtävä on kokoelmatyö. Alueellisella vastuumuseolla on lisäksi tehtävänä alansa yhteistyön edistäminen. Museoliiton mielestä museoiden lakisääteiset tehtävät mahdollistavat sekä museoiden että kuvataiteilijoiden kehittymisen ja menestymisen yhdessä ja rinnakkain. Näyttelypalkkiojärjestelmän vakiintuminen on edistänyt hyvien käytäntöjen juurtumista. Uusia rakenteita ei tarvita.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä