Skip to content

Museoliitto

13.1.2012

Kuntien kulttuuritoiminnassa maltillista kasvua

Kulttuurimenot ovat kasvaneet maltillisesti vuodesta 2007 lähtien. Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön Cuporen sekä 25 kaupungin yhteisestä selvityksestä. Selvityksessä mukana olleet kaupungit käyttivät kulttuuritoimintaan kahdesta viiteen prosenttia kaikista menoistaan.

Kulttuuritoiminnan osuus kunnan taloudesta on edelleen pieni, vaikka viime vuosina on puhuttu paljon luovuudesta sekä taiteen ja kulttuurin merkityksestä kuntalaisten hyvinvoinnille, ja kulttuuripalveluja pidetään tärkeänä kaupunkien menestystekijänä.

Raportissa Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa esitellään hankkeeseen osallistuneiden 25 kaupungin kulttuuritoiminnan kustannustiedot vuoden 2010 tilinpäätöstietojen perusteella.

Raportti on ladattavissa pdf-muodossa Kuntaliiton verkkosivuilta.

Raportissa tarkastellaan mm. sitä, kuka tuottaa kuntien kulttuuripalveluja, kuinka paljon kaupungit käyttävät rahaa taiteeseen ja kulttuuriin, miten kulttuuritoimintaa käytännössä järjestetään sekä millaisia tuloja kunnat saavat kulttuuritoiminnasta.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä