Skip to content

Museoliitto

22.8.2006

Mikaela – kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitoinnin laatutyökalu verkossa

Mikaela-laatutyökalun avulla kirjastot, arkistot ja museot voivat arvioida omia digitointihankkeitaan ja etsiä vertailukumppaneita. Projektit saavat näkyvyyttä, ja niiden aineistoa on entistä helpompi löytää. Tavoitteena on myös digitoidun aineiston hyvä laatu ja toisilta oppiminen.

Mikaela kokoaa menossa olevien, loppuneiden ja suunniteltujen kansallisten digitointihankkeiden tiedot ja edistää kulttuuriperinnön digitoinnin kentän hahmottamista. Lopputuotteiden laatu paranee itsearvioinnin, vertailukumppanien ja hyvien käytäntöjen avulla. Opetusministeriö, rahoittajat ja kansalliset organisaatiot voivat käyttää Mikaelaa suunnitteluun ja seurantaan.

Työkalu sisältää kyselylomakkeen, jossa vastaaja kertoo projektinsa taustatietoja. Lomakkeen itsearviointiosuudessa vastaaja vertaa hankettaan perustason, hyviä ja erinomaisia digitointikäytäntöjä edustaviin väittämiin. Hän valitsee mielestään sopivimman kolmesta perustellusta vaihtoehdosta. Digitoinnin (esimerkiksi tekijänoikeuksien, rahoituksen tai tekniikan) hyviin käytäntöihin voi tutustua sivuston verkkolinkkien avulla.

Tilastotiedot perustuvat täytettyihin lomakkeisiin. Vastaukset ovat subjektiivisia, joten varsinainen vertailu- eli benchmarking-prosessi antaa laajemman kuvan organisaatioiden toiminnasta. Tilastotiedoissa yksittäiset organisaatiot eivät erotu. Vertailukumppanihaussa on näkyvissä hankkeiden antamia taustatietoja.

Mikaela-laatutyökalun rahoittaa opetusministeriö. Toteutuksen on suunnitellut muistiorganisaatioiden eKAM-digitointiyhteistyöhön kuuluva benchmarking-työryhmä. eKAM on kirjastojen, arkistojen ja museoiden vapaaehtoinen digitointiyhteistyöhanke, jonka ensimmäisiä tuloksia laatutyökalu on.

Tiedotusmateriaalia kaivataan jatkuvasti

Digitointiprojektien tietoja voi päivittää Mikaelassa hankkeiden edetessä: Mikaela on tarkoitettu organisaatioiden jatkuvaan käyttöön. Tavoitteena on kerätä tiedot mahdollisimman monesta digitointihankkeesta. Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden organisaatioiden aktiivisuus on Mikaelan onnistumisen takeena.

Mikaela sisältää ajankohtaista -osuuden, johon organisaatioiden tiedotteet, koulutus- ja muu materiaali on tervetullutta. Toimituksen sähköpostiosoite on minna.kaukonen(a)helsinki.fi.

Lisätietoja:

Minna Kaukonen, eKAM-koordinaattori
Helsingin kaupungin kirjasto/Mikrokuvaus- ja konservointilaitos
minna.kaukonen(a)helsinki.fi
puh. 015 321 1250

Majlis Bremer-Laamanen, eKAMin puheenjohtaja
Helsingin yliopiston kirjasto/ Mikrokuvaus- ja konservointilaitos
majlis.bremer-laamamnen@helsinki.fi
puh. 015 321 1220

Lue lisää

Mikaela

Voisit olla myös kiinnostunut näistä