Skip to content

Museoliitto

5.11.2021

Museoiden valtionosuudet vuodelle 2022 on päätetty

Valtio rahoittaa museoiden valtionosuuksia ensi vuonna 50,3 miljoonalla eurolla. Summa on noin 2 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvana vuonna. Korotukseen vaikuttavat kustannustason nousu ja indeksitarkistukset. Nyt päätetty rahoitus on elokuussa 2021 julkaistun budjettiesityksen mukainen. 

Päätöksessä henkilötyövuosien määrä on 1294,5. Tähän lukuun sisältyvät alueellisiin tehtäviin sisältyvät 155,2 henkilötyövuotta. Vuonna 2022 museoiden arvonlisäveroton yksikköhinta on 

79 185 euroa (tänä vuonna 75 652 euroa) ja arvonlisäverolla korotettu yksikköhinta 84 269 euroa (tänä vuonna 80 751 euroa). Valtakunnallisten vastuumuseoiden lisärahoitus on ensi vuonna 5 900 000 euroa, joka on vastaava summa kuin tänä vuonna. 

Rahoitussuunnitelma vuosille 2021-2023 löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. Alueellisten vastuumuseoiden ensimmäinen rahoituskausi on museolain mukaisesti poikkeuksellisesti kolmivuotinen (2020-2022). 

”Museotoiminnan ja museotyön kehittämisen kannalta on olennaista, että valtionrahoituksella toteutetaan vuonna 2020 voimaan astuneeseen museolakiin liittyvää rahoitusmallia. Pitkäjänteinen ja ennustettava rahoitus tukee museoiden suunnitelmallista työtä”, toteaa Suomen museoliiton toimitusjohtaja Leena Tokila.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Leena Tokila
leena.tokila(a)museoliitto.fi
040 534 6232

Voisit olla myös kiinnostunut näistä