Skip to content

Museoliitto

10.6.2016

Museoliiton kesäkirje kansanedustajille

Suomen museoliitto lähetti kansanedustajille kesäkirjeen, jossa kerrottiin museoiden positiivisista vaikutuksista matkailuun ja kansantalouteen sekä muistutettiin museoihin investoimisen tärkeydestä. Kirjeen yhteydessä heille toimitettiin MuseoKesä 2016 -lehti ja I love museums -tuotesarjaan kuuluvat kengännauhat.

Arvoisat kansanedustajat

Suomessa ja Euroopassa yleisemminkin museoihin investoidaan tällä hetkellä huomattavasti. Investointien taustalla on museoiden roolin muuttuminen. Kulttuuriperinnön säilyttämisen, tutkimisen ja esittämisen lisäksi museoilla on entistä suurempi merkitys taloudellisen hyvinvoinnin edistämisessä. Tämä perustuu erityisesti kulttuurimatkailun nopeaan kasvuun ja siihen, että museoiden ja muiden kulttuuripalveluiden on todettu olevan alueilleen keskeinen viihtyvyys- ja vetovoimatekijä.

Investointien ja kulttuurimatkailun kasvu näkyy museoiden käyttäjämäärien lisääntymisenä. Vuonna 2015 museoissa vieraili ennätykselliset 5,6 miljoonaa kävijää. Museokortti-tuotteen vaikutuksesta kasvu painottui maksaviin kävijöihin. Matkailun kasvu näkyy myös kansantalouden mittaristossa. Viennin kasvu perustuu tällä hetkellä palveluihin, joista matkailusektori on jo kolmanneksi suurin.

Matkailusektorin lisäksi museoilla on entistä suurempi merkitys kansalaisten aktivoimisessa ja kulttuurien välisen ymmärryksen lisäämisessä. Eurooppalaisessa viitekehyksessä museoilla nähdään jopa merkitystä yhteiskuntarauhan ylläpitämisessä. Erityisesti Suomessa museot ovat kiinteä osa koulujärjestelmää, ja juuri käyttöön otettavan uuden opetussuunnitelman myötä tämä rooli on vahvistumassa.

Edellä mainittujen myönteisten vaikutusten saavuttamisessa uhkana näyttäytyy se, että tehtävät kasvavat erityisesti aloilla, joihin kulttuurin perusrahoitusta ei ole tarkoitettu ja joihin se ei riitä. Tämän vuoksi on tärkeää, että museoiden julkisen rahoituksen pohja laajenee elinkeino-, opetus- ja sosiaalitoimeen.

Kesä on hyvä aika tutustua museoiden toiminnan nykyvireeseen. Näyttelytarjonta ja muut palvelut ovat monipuolisimmillaan. Kohteiden valintaan saa vihjeitä vaikka liitteenä olevasta Museo-lehdestä. Liitteenä on teille myös lahja, jolla saa tuunattua retkeilykengät kesävireeseen. Samalla haluamme muistuttaa, että museot ovat investointi, jolla pystytään tuottamaan tämän hetken Suomeen ja Eurooppaan kasvavasti taloudellista ja henkistä hyvinvointia. Tämä ei kuitenkaan onnistu, jos panostuspuolella kengännauhabudjettien aika jatkuu tai nauhat jopa kiristyvät.

Mukavaa, rentouttavaa ja historiallista kesää 2016 toivottaen,

Kimmo Levä
pääsihteeri

Voisit olla myös kiinnostunut näistä