Skip to content

Museoliitto

1.2.2012

Museoviraston YT-neuvottelut päättyneet: 55 henkilötyövuotta vähennetään ja kahdeksan museota pidetään kiinni

Museoviraston yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluihin jouduttiin, koska valtion vuoden 2012 budjetissa viraston määrärahoista leikattiin lähes 3 miljoonaa euroa. Museovirastossa on käyty perusteellisesti läpi kaikki kulut ja etsitty säästömahdollisuuksia ja erilaisia vaihtoehtoja sopeuttaa toiminta budjettivajeeseen. YT-neuvottelujen päättyessä jouduttiin toteamaan, että tarvittavia säästöjä ei saada kokoon henkilökuntaa vähentämättä. Henkilökunnan vähennystarve on 55 henkilötyövuotta. Irtisanottavien määrä on enintään 40 henkilöä. Loput tarvittavat henkilötyövuosivähennykset toteutetaan muilla keinoin. Menojen karsimiseksi joudutaan myös pitämään kahdeksan museota suljettuina.

Palkkamenoja karsitaan vähentämällä määräaikaista ja kausityövoimaa, vapaaehtoisilla eläkkeelle siirtymisillä, osa-aikaeläkeratkaisuilla, virkavapauksilla ja lomarahojen vaihtamisilla vapaaksi sekä jättämällä täyttämättä avoinna olevia virkoja, joita on tällä hetkellä 15. Tänä vuonna joudutaan myös toteuttamaan jonkin verran lomautuksia.

Koska tarvittavat säästöt on saatava aikaan jo tänä vuonna ja koska toiminta on sopeutettava pysyvästi uuteen talouskehykseen, henkilökuntaa joudutaan vähentämään myös irtisanomisilla. Irtisanominen koskee enintään 40 henkilöä. Helmikuun aikana päätetään mitkä tehtävät lakkautetaan. Myös irtisanomiset toteutetaan helmikuun aikana.

Lisätietoja: http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/tiedotearkisto?Article=5662

Voisit olla myös kiinnostunut näistä