Skip to content

Museoliitto

4.10.2016

MuseumPlus RIA -kokoelmahallintajärjestelmän pilotointi etenee

MuseumPlus RIA -kokoelmahallintajärjestelmän pilottivaihe etenee vakaasti kohti päätöstään. Järjestelmä on tarkoitus saada käyttöön vuoden lopussa.

Museoliiton koulutus- ja kehittämispalveluiden Museo2015-jatkohankkeen koordinaattori Leena Furu-Kallio kertoo seuraavassa tarkemmin, miten kokoelmahallintajärjestelmän tilanne on kehittynyt.

MuseumPlus RIA -pilotin päättyminen alkaa jo häämöttämään, vaikka edessä on vielä työläitä ja tärkeitä työvaiheita ennen kuin järjestelmä otetaan käyttöön vuoden lopussa. Käynnissä on parhaillaan sekä migraatiotestausvaihe että toiminnallisuuksien testausvaihe. Kaksi viikkoa sitten alkaneessa migraatiotestauksessa tarkistetaan, ovatko museoiden nykyisissä kokoelmahallintajärjestelmissä olevat tiedot siirtyneet onnistuneesti MuseumPlus RIA -järjestelmään. Testauksen ollessa puolessa välissä näyttää siltä, että migraatio on edellisiä onnistuneempi. Tiedot ovat suurelta osin siirtyneet oikeassa muodossa haluttuihin kenttiin. Löytyneitä virheitä korjataan ja toimitetaan uudelleen testattaviksi.
 
Toiminnallisuuksien osalta päästään testaamaan ylläpitotyökaluja, joita tarvitaan järjestelmän hallinnoimisessa ja toisaalta teknisten vaatimusten toteutuksen arvioinnissa. Viikon kuluttua tiimissä aletaan myös valmistelemaan pilottimuseoiden toimittamia nykyisiä tietokantoja viimeistä ja lopullista migraatiota varten. Viimeinen migraatio toteutetaan marraskuussa.

Lisätietoja MuseumPlus RIAn pilotoinnista antavat:

Koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila
leena.tokila(a)museoliitto.fi
puh. 040 534 6232

Koordinaattori Leena Furu-Kallio
leena.furu(a)museovirasto.fi
puh. 0295 33 6146

Voisit olla myös kiinnostunut näistä