Skip to content

Museoliitto

9.9.2011

Näyttelyesineiden takavarikointikielto voimaan

Edellytykset taiteellisesti ja kansainvälisesti merkittävien näyttelyiden järjestämiseksi parantuivat Suomessa, kun näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltävä laki astui voimaan heinäkuussa. Takavarikointikiellon tarkoituksena on helpottaa näyttelyiden järjestämistä kun esineiden palauttaminen lainaksiantajalle taataan lailla kuten lainauksen ehtona entistä useammin on.

Takavarikointikiellon tarkoituksena on edistää merkittävien näyttelyiden järjestämistä siten, että esineiden palauttaminen lainaksi antajalle voidaan taata. Kielto voidaan myöntää enintään vuodeksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi hakemuksesta kieltää näyttelyesineen takavarikoinnin, jos näyttelyesine lainataan näyttelyyn, joka on taiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittävä tai jonka järjestämistä on pidettävä kansainvälisen kulttuurivaihdon kannalta tärkeänä.

Kiellon myöntämisen edellytyksenä on näyttelyn yleisen merkityksen lisäksi se, että näyttelyn järjestää kotimainen julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai yleishyödyllinen yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Kaupallisia näyttelyitä varten ei takavarikkokieltoa myönnetä.

Takavarikkokieltoa ei voida myöntää, jos on perusteltu aihe olettaa, että näyttelyesine on rikoksella joltakulta viety, että esineen omistussuhteet ovat riidanalaiset tai että näyttelyesine tarjottaisiin näyttelyssä myytäväksi. Kieltoa ei myöskään myönnetä, jos se on ristiriidassa Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai Euroopan yhteisön lainsäädännön kanssa.

Takavarikointikieltohakemus on toimitettava viimeistään kaksi kuukautta ennen takavarikointikiellon haettua alkamispäivää opetus- ja kulttuuriministeriöön. Takavarikointikieltoa voi hakea näyttelyn järjestäjä.

Lisätietoja:
http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/Museot_ja_kulttuuriperintoe/takavarikointikielto/index.html

Voisit olla myös kiinnostunut näistä