Skip to content

Museoliitto

14.9.2010

Nuoria työllistäviin kulttuuriperinnön digitointihankkeisiin yhteensä 2 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1,3 miljoonaa euroa kulttuuriperinnön digitointihankkeisiin, jotka työllistävät nuoria. Tukea myönnettiin 37 hankkeelle. Hakijoita oli kaikkiaan 73. Kaikkiaan 2 miljoonaan euron määrärahasta 700 000 euroa jaetaan toisella hakukierroksella, joka umpeutuu lokakuussa.

Ensimmäisen hakukierroksen keskimääräinen avustus oli 35 000 euroa. Eniten tukea, 90 000 euroa, saivat Mobilia Auto- ja tiemuseon, Suomen valokuvataiteen museon, Tampereen kaupungin museopalvelujen ja Turun museokeskuksen hankkeet sekä kaksi laajaa yhteishanketta: Työväen museo Werstaan, Tekniikan museon ja Sähkömuseo Elektran Teollisen Suomen muistot -hanke sekä Satakunnan Museon, Kankaanpään kaupunginmuseon, Rauman museon ja Harjavallan kaupungin museotoimen hanke satakuntalaisen kulttuuriperinnön digitoimiseksi.

Hankkeiden arvioinnissa on kiinnitetty erityistä huomiota digitoinnin korkeaan laatuun ja digitoitujen aineistojen tuomiseen Internetin kautta kaikkien ulottuville.

Myönnettyjen avustusten turvin saadaan digitaaliseen muotoon muun muassa historiallisia valokuvia, taideteoksia, taiteilijoiden luonnoskirjoja, kulttuuhistoriallista esineistöä ja audiovisuaalista aineistoa.

Suuri osa määrärahan turvin digitoitavasta aineistosta on tulevaisuudessa haettavissa kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen asiakasliittymän, Kansallisen digitaalisen kirjaston, kautta.

Lisätietoja:
– pääsihteeri Minna Karvonen, puh. (09) 16077424
– ylitarkastaja Laura Mäkelä, puh. (09) 160 77025

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lue lisää

Voisit olla myös kiinnostunut näistä