Skip to content

Museoliitto

13.11.2023

Priserna för museibranschen 2024 kan nu sökas 

Finlands museiförbund och ICOM Finska nationella kommittén delar årligen ut två priser i museibranschen: Priset Årets museum, och priserna Årets museipublikation och Årets kommunikationsgärning inom museibranschen, som delas ut turvis vartannat år. Dessutom kan prisnämnden efter eget övervägande utdela Årets specialpris. 

De årliga priserna beviljas på ansökan. Om Årets specialpris fattar prisnämnden självständigt beslut.

Årets museum

Priset Årets museum delas ut till ett museum som på sitt verksamhetsområde på ett betydande sätt främjat museibranschens eller museiverksamhetens synlighet och inflytande i samhället. Museets verksamhet presenterar nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar i museibranschen. Priset Årets museum kan vara en erkänsla för prestationer i anslutning till samlingar, utställningar, museipedagogik eller annan innovativ verksamhet.

Årets museipublikation

År 2024 utdelas priset Årets museipublikation. Priset tilldelas en publikation som är innovativ både i sitt innehåll och presentationssätt samt når målgruppen exceptionellt bra.

Som Årets museipublikation kan man föreslå en tryckt eller digitalt utgiven bok, producerad i samarbete med ett museum eller en annan samarbetspartner, publicerad under perioden 1.1.2022-31.12.2023. Som bilaga önskas en motivering av sökanden i vilken det framgår en motivering till att publikationen föreslås bli Årets museipublikation. I samband med publikationer som genomförs i samarbete begärs en utredning om fördelningen och omfattningen av samarbetet.

Ansökningarna senast 31.1.2024

Priset Årets museum 2024 beviljas på museets egen ansökan eller på förslag av någon annan aktör. En annan parts förslagsställare ska informera det föreslagna museet om ansökningsförslaget innan ansökan lämnas in. I ansökningen eller förslaget, som formuleras fritt, bör beskrivas och motiveras på vilket sätt och varför museet lyckats särskilt bra att uppfylla något eller några av priskriterierna. Ansökan kan innehålla bilagor eller länkar till webben.

Ansökningar och förslag till Årets museum 2024 och Årets museipublikation sänds till Finlands museiförbund på adressen Pohjoisesplanadi 35 Aa, 00100 Helsingfors eller per e-post till adressen museopalkinnot@museoliitto.fi senast den 31.1.2024. Ansökningens rubrik ska innehålla anteckningen: Ansökan till tävlingen Årets museum ELLER Ansökan till tävlingen Årets museipublikation. Tryckt material som deltar i tävlingen ombeds skickas till Museiförbundet i tre exemplar som en hemleverans (direkt till dörren).

Ett museum kan ansöka om båda priserna. Notera, att priserna delas ut på Museidagarna 22.-24.5.2024, som ordnas på Jyväskylä.

Medlemmarna i tävlingsjuryn för åren 2023–2025 är Vapriikkis utställningschef Marjo Meriluoto (juryns ordförande), Åbo stads organisationsdirektör Minna Sartes, Eeva Teräsvirta, kulturråd på undervisnings- och kulturministeriet, Pasi Huttunen, redaktör på Outokummun seutu, Elina Bonelius, museidirektör för Vasa stads museer, Nationalmuseets utställningsamanuens Erik Tirkkonen samt Nikke Kaartinen, museidirektör på Riihisaari – Nyslotts museum (representant för vinnaren i tävlingen Årets museum 2023). Som sekreterare verkar Emilia Merisalo, utbildnings- och utvecklingsexpert på Museiförbundet.

Ytterligare information

Marjo Meriluoto, p. 040 732 3745, marjo.meriluoto(a)tampere.fi

Emilia Merisalo, p 044 430 0715, emilia.merisalo(a)museoliitto.fi 

Kriterierna för priserna

Voisit olla myös kiinnostunut näistä