Skip to content

Museoliitto

18.9.2012

Suomi mukaan Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimukseen

Hallitus on esittänyt, että eduskunta hyväksyisi aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta Unescossa tehdyn yleissopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on pyrkiä turvaamaan aineettoman kulttuuriperinnön tulevaisuus kulttuurisen moninaisuuden, luovuuden sekä identiteetin ja kulttuurisen jatkuvuuden lähteenä. Tavoitteena on, että Suomi ryhtyy sopimuksen toimeenpanoon vuoden 2013 aikana.

Yleissopimuksessa aineettomalla kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan kaikkia niitä tapoja, ilmentymiä, tietoja ja taitoja, joita yhteisöt, ryhmät ja yksilöt pitävät osana kulttuuriperintöään, sekä niiden välittämiseen käytettyjä eri muotoja.

Sopimuksen tavoitteena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön suojelua, taata eri yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden aineettoman kulttuuriperinnön kunnioittaminen, lisätä tietoisuutta aineettomaan kulttuuriperintöön merkityksestä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja vahvistaa siten myös keskinäistä yhteisymmärrystä sekä tarjota kansainvälistä yhteistyötä ja apua.

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lisätietoja:
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2012/09/unesco_yleissopimus.html?lang=fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä