Skip to content

Museoliitto

14.6.2013

Tuore tutkimus avaa näkökulmia kulttuurimatkailun verkostotoimintaan

Haaga-Perho on julkistanut raportin, jossa selvitetään Suomeen suuntautuvan kulttuurimatkailun verkostotoimintaa. Raportin pohjana on tutkimus, jossa haastateltiin kulttuurimatkailun parissa työskentelevien näkemyksiä kulttuurimatkailun kehittämisestä. Tutkimuksessa nousi esiin, että luovat alat ja matkailuala kaipaavat suunnitelmallista toimintaa kulttuurimatkailun kehittämiseksi.

Kulttuurimatkailu on yksi kasvava vetovoimatekijä Suomeen suuntautuvassa matkailussa. Maamme vahvuus on vastakohtaisuuksien rakentumisessa. Kulttuuripainotteisten matkailutuotteiden ja -palveluiden saatavuus ja houkuttelevuus edellyttää kuitenkin määrätietoista yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Tutkimukseen osallistuneet vastaajat toivoivat, että alueen eri toimijoiden palveluita yhdistettäisiin paremmin matkailijoille soveltuviksi. Samalla voimavaroja saataisiin vahvistettua. Tutkimuksessa nousi esiin hyviä toimintamalleja, kuten Culture Finlandin aluekoordinaattorien toiminta muutamissa matkailukohteissa. Toiminta on kuitenkin vielä hajanaista kahden eri toimintakentän välillä ja Suomessa on suuria alueellisia eroja verkostotoimintojen välillä.

Haaga-Perho laati tutkimuksen tulosten ja asiantuntijaryhmätyön avulla verkosto-organisoitumisen mallin, jossa määritellään tavoitteet ja eri toimijoille annettavat tehtävät alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Mallin pohjalta eri osapuolten välisiä kumppanuuksia voidaan kehittää taloudellisesti kannattaviksi kulttuurimatkailutuotteiksi kansallisille ja kansainvälisille markkinoille.

Lisätietoja ja raportti: http://www.haagaperho.fi/node/275

Voisit olla myös kiinnostunut näistä