Skip to content

Museoliitto

2.9.2013

Ulkomaisten rahapelien markkinointi Suomessa on laitonta

Jos museotanne lähestytään tarkoituksena markkinoida ulkomaisia rahapelejä, ottakaa välittömästi yhteyttä pääsihteeri Kimmo Levään tai Poliisihallitukseen.

Ulkomaiset rahapeliyhtiöt ovat tehostaneet viime aikoina markkinointitoimenpiteitään Suomessa. Urheilun ja nuorisotyön järjestöihin on otettu yhteyttä ja tarjottu vastiketta vastaan näkyvyyttä niiden toiminnassa. Vastaavia yhteydenottoja on odotettavissa myös museo- ja kulttuurisektorin toimijoihin.

Suomessa rahapelien järjestämiseen on arpajaislain nojalla oikeus vain Veikkauksella, Raha-automaattiyhdistyksellä ja Finntotolla. Vain näillä yhtiöillä on oikeus markkinoida omia rahapelejään lain määrittelemissä rajoissa. Muiden rahapeliyhtiöiden ja niiden tuotteiden markkinointi on arpajaislain perusteella laitonta.
 

Rahapelien markkinoinnilla tarkoitetaan mainontaa, epäsuoraa mainontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa. Myös rahapeleistä annettava tuoteinformaatio on markkinointia. Poliisihallitus voi kieltää luvattoman rahapelin ja sen markkinoinnin. Kiellon tehostamiseksi voidaan asettaa uhkasakko. Kielto voidaan kohdistaa rahapeliyhteisöjen itsensä lisäksi asiamiehiin, raha-automaattien käyttöä varten tilan luovuttaneisiin ja rahapelejä markkinoiviin tahoihin.

Luvattoman rahapelin toimeenpaneminen tai sen markkinointi rangaistaan rahapelirikoksena. Rangaistuksena on sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Mikäli museotanne lähestytään ilmeisessä tarkoituksessa markkinoida luvatonta rahapeliä Suomessa, suosittelemme teitä ottamaan välittömästi yhteyttä Suomen museoliittoon pääsihteeri Kimmo Levään tai suoraan Poliisihallitukseen.

Lisätietoja:
Kimmo Levä
pääsihteeri
040 166 2816
etunimi.sukunimi@museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä