Skip to content

Museoliitto

4.12.2014

Veikkauksen edunvälittäjät: Uuden mallin on turvattava edunsaajien rahoitus vähintään nykytasolla

Helsingin Sanomat uutisoi 2.12.2014 hallituksen valmistelevan Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja Fintoton yhdistämistä.

Asiaa käsiteltiin viime viikolla hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Veikkauksen edunvälittäjät vaatii edunsaajien mukaan ottamista uuden rahapelijärjestelmän valmisteluun.

’Mahdollisen uuden rahapelien tuotonjakomallin valmistelun on oltava aidosti vuorovaikutteinen prosessi. Mallista tulee tehdä oikeudenmukainen ja tarkastella kokonaisuutta riittävän pitkällä ja laajalla perspektiivillä’ Veikkauksen edunvälittäjäverkoston puheenjohtaja, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin pääsihteeri Olli Joensuu vaatii.
Veikkausvoittovaroja jaetaan vuosittain yli 500 miljoonaa (2014) jakosuhdelain mukaisesti tieteelle, taiteelle, liikunnalle ja nuorisotyölle. Vastaavaa summaa ei ole näinä vaikeina taloudellisina aikoina löydettävissä budjettivaroista. Rahapelieuroilla ei kuitenkaan voi ratkaista valtiontalouden ongelmia eikä mahdollisen rahapeliyhtiöiden yhdistämisen myötä syntyvässä uudessa rahapelimallissa tule siirtää uusia kokonaisuuksia tai kohteita rahapelituotolla rahoitettavaksi. Lakisääteiset peruspalvelut tulee jatkossakin rahoittaa budjettivaroista.
Uuden mallin on turvattava edunsaajien rahoitus vähintään nykytasolla. On tärkeää, että kaikkien kolmen rahapeliyhtiön edunsaajien tilanne turvataan. Veikkauksen edunvälittäjät pitää tärkeänä, että rahapelitoiminta on jatkossakin vastuullista ja edunsaajien ja suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaista.
Suomen rahapelijärjestelmä on tehokas, vastuullinen ja läpinäkyvä. Euroopan komissio on todennut sen vastaavan täysin EU-lainsäädäntöä. Mahdollinen uusi rahapelimalli on rakennettava siten, että Suomen nykyinen yksinoikeusjärjestelmään perustuva vastuullinen rahapelitoiminta ei vaarannu.
Lisätietoja: Veikkauksen edunvälittäjäverkoston puheenjohtaja Olli Joensuu, p. 045 139 2350
Veikkauksen edunvälittäjäverkostoon kuuluvat:
Finland Festivals * Suomen Akatemia * Suomen Elokuvasäätiö * Suomen Kansallisooppera * Suomen Museoliitto * Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi * Suomen Sinfoniaorkesterit * Suomen Teatterit * Taiteen edistämiskeskus * Valo

Voisit olla myös kiinnostunut näistä