Skip to content

Museoliitto

1.11.2023

Valtakunnallinen kävijätutkimus 2021

Suomen museoliitto tekee Valtakunnallisen kävijätutkimuksen kymmenen vuoden välein. Museot jakoivat haastattelulomakkeita museokävijöille ajalla 17.– 26.10.2021. Haastatteluja palautui 112 museosta ja tutkimukseen vastasi kaikkiaan 4 274 museokävijää.

Tutkimusaineisto on edustava vastaajien iän ja sukupuolen sekä museoiden kävijämäärän mukaan. Verrokkeina käytettiin Museokortin hankkineiden ikä- ja sukupuolijakaumaa sekä Museotilaston museokohtaisia kävijämääriä. Kyselyn yhteydessä selvitettiin myös museokäynnin aluetaloudellista vaikutusta.

Kyselyn vastaajien mukaan museokäynti tuottaa ensisijaisesti elämyksiä, viihtymistä ja tietoa sekä ajankulua​. Jopa 93 prosenttia museokävijöistä on valmis toistamaan museokäyntinsä käymässään museossa ja yhdeksän kymmenestä museokävijästä on halukas suosittelemaan museota tuttavilleen​.

Yli kaksi kolmesta museokävijästä piti vierailemaansa näyttelyä kiinnostavana ​ja yli viidennes oli näyttelyn kiinnostavuudesta jokseenkin samaa mieltä. Vain alle 10 prosenttia ei pitänyt näyttelyä kiinnostavana. Naiset olivat keskimäärin hieman kiinnostuneempia näyttelystä kuin miehet. ​

Vastaajien mukaan museoita vastaavat parhaiten adjektiivit mielenkiintoinen, opettavainen, kiva ja nykyaikainen.

Tutkimuksessa selvitettiin myös museokäyntien aluetaloudellista vaikutusta. Museokävijöistä 60 prosenttia kävi museossa päivämatkan yhteydessä ja 30 prosenttia yöpyi matkan aikana.

Päivämatkalla olevat museokävijät käyttivät rahaa kokonaisuudessaan museomatkaansa 31 euroa. Museoissa pääsylippuihin, museokauppaan ja museokahvilassa rahaa käytettiin 13 euroa. Yöpyvät museokävijät käyttävät rahaa kokonaisuudessaan museomatkaan liittyen 370 euroa. Museoissa rahaa käytetään 24 euroa.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Petra Havu
Suomen museoliitto
puh. 044 430 0724
petra.havu@museoliitto.fi

Tutkimusjohtaja Pasi Holm
Taloustutkimus
puh. 050 374 7462
pasi.holm@taloustutkimus.fi

Museoiden kävijätutkimus 2021 – aluetaloudelliset vaikutukset
Museoiden kävijätutkimus 2021 – tulokset  

Voisit olla myös kiinnostunut näistä