Skip to content

Museoliitto

30.6.2010

Hallinnollisia muutoksia Riihimäellä

Riihimäen kaupunginhallitus nimesi 1.3.2010 museoiden toiminnan kehittämistä ja Suomen lasimuseon ja Riihimäen Taidemuseon hallinnon ja tilojen yhdistämistä selvittävän työryhmän.

Työryhmä esitti loppuraportissaan neljä eri vaihtoehtoa:
1) museoiden jatkaminen nykyisellään, 2) museoyksikön perustaminen, 3) Riihimäen Taidemuseon siirtäminen Allinnaan tai 4) Riihimäen Taidemuseon toiminnan lopettaminen.

Työryhmä on yksimielisesti päätynyt esittämään museotoiminnan kehittämistä vaihtoehto 2) mukaisesti. Tässä vaihtoehdossa Suomen lasimuseo, kaupunginmuseo ja Riihimäen Taidemuseo yhdistetään yhdeksi museoyksiköksi. Museoyksikön hallinnollisena ja toiminnallisena yksikön päällikkönä toimisi lasimuseon museonjohtaja. Vaihtoehdon toteuttaminen mahdollistaisi Taidemuseon museonjohtajan viran sekä yhden avoinna olevan toimistosihteerin tehtävän täyttämättä jättämisen. Hallinto- ja talousasioiden keskittäminen tehostaisi ja yhdenmukaistaisi museoiden toimintaa. Taidemuseon amanuenssin työpanos osoitettaisiin Taidemuseon museoammatillisiin tehtäviin ja toiminnan kehittämiseen. Hallinnollisella yhdistämisellä saavutettaisiin myös jonkin verran säästöjä sijaisuusjärjestelyissä sekä pystyttäisiin käyttämään museoiden henkilökuntaa ristiin esimerkiksi näyttelyiden perustamisessa ja purkamisessa.

Työryhmä esittää myös, että Riihimäen Taidemuseon toiminnan sijoittuminen Allinnaan selvitetään erikseen. Allinnan määräaikainen vuokrasopimus päättyy toukokuussa 2013. Tällä hetkellä Riihimäen kaupunki maksaa Taidemuseon tilojen käytöstä vuokraa ylläpitokuluineen 172 999 euroa vuodessa. Allinnan kiinteistö on puolestaan kaupungin omistuksessa, jolloin vuokrakuluissa olisi mahdollista saada säästöjä.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.6., että museoiden toimintaa lähdetään kehittämään museotyöryhmän esityksen ja kulttuuri- ja vapaa-aikalausunnon mukaisesti vaihtoehto numero kahden pohjalta. Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen on valmisteltava tarvittavat johtosäännön muutokset ja pidettävä henkilöstön kanssa tarvittavat yhteistoimintaneuvottelut siten, että uusi museoyksikkö voisi aloittaa toimintansa vuoden 2011 alussa. Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen on ennen johtosäännön muuttamista selvitettävä uudistuksen vaikutukset valtionosuuksiin.

Kaupunginhallitus päätti myös, että kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus selvittää Allinnan soveltuvuuden taidemuseotoimintaan vuoden 2011 aikana. Selvityksessä on erityisesti kiinnitettävä huomiota kiinteistön korjauskustannuksiin (ilmastointi, valaistus, turvallisuustekniikka).

Voisit olla myös kiinnostunut näistä