Skip to content

Museoliitto

29.3.2017

Museoiden digiloikka vie taidekokoelmien saavutettavuuden eurooppalaiseen eturiviin

Suomen museoliiton ja Kuvaston välinen sopimus tarjoaa rajattoman mahdollisuuden esitellä suomalaisten taiteilijoiden museokokoelmiin kuuluvia taideteoksia verkossa.

Museoiden kokoelmien digitointi on saavuttanut hyvän tason. Ammatillisesti hoidettujen taidemuseoiden kokoelmissa olevista 400 000 teoksesta on digitoitu 80 prosenttia.

Tähän mennessä museot eivät kuitenkaan ole pystyneet hyödyntämään täysimääräisesti digitoituja kokoelmiaan tiedon välittämisessä, elämysten tuottamisessa ja kokoelmien käytön monipuolistamisessa. Esteenä ovat olleet hankalaksi ja kalliiksi koetut sopimukset sekä niihin liittyvät maksut. 

Tilanne ei ole ollut hyvä myöskään taiteilijoiden näkökulmasta. He eivät ole saaneet museoiden kokoelmiin liitetyistä töistään irti kaikkea hyötyä oman uransa ja teostensa tunnettuuden rakentamiseksi, mikä on estänyt myös taiteilijoiden ansaintamahdollisuuksien parantamista.

Nyt tilanne korjautuu Suomen museoliiton ja Kuvaston allekirjoittamalla sopimuksella, joka on rakennettu ja neuvoteltu yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Sopimus tarjoaa museoille rajattoman oikeuden kokoelmiinsa kuuluvien suomalaisten taideteosten esittämiseen museoiden verkkosivuilla ja sovelluksissa ilman erillisiä teos- tai tekijäkohtaisia maksuja ja sopimuksia.

”Suomen museoliiton ja Kuvaston yhdessä rahoittajien kanssa toteuttama ratkaisu on merkittävä edistysaskel Suomen taiteen saavutettavuudelle. Se vie suomalaisen taiteen ja suomalaiset museot eurooppalaisen digitalisaatiokehityksen kärkeen”, kiittelee opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

”Allekirjoitettu sopimus avaa mahdollisuuksia museotoiminnalle, jossa mobiili- ja verkkokäyttöliittymä on tasaveroinen perinteisen museorakennuskäyttöliittymän kanssa. On myös hienoa, että sopimus avaa mahdollisuuksia sekä museoiden että taiteilijoiden taloudellisen aseman vahvistamiseen”, toteaa Suomen museoliiton hallituksen puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto.

“Tämä on merkittävä virstanpylväs niin taiteilijoille kuin museoillekin ja asemoi suomalaista tekijänoikeusjärjestelmää kehityksen kärkeen. Sopimus osoittaa, että tekijänoikeudet toimivat myös digitaalisessa maailmassa”, arvioi toiminnanjohtaja Tommi Nilsson Kuvastosta.

Sopimuksen taloudellinen arvo on vuositasolla noin 300 000 euroa ja sen maksamisesta vastaa Suomen museoliitto opetus- ja kulttuuriministeriöltä, säätiöiltä ja muilta mahdollisilta yhteistyökumppaneilta saadulla rahoituksella sekä museoiden sopimusmaksuilla. Lähtökohta on, että vuosittaisesta sopimusmaksusta vähintään 2/3 katetaan avustus- ja kumppanuusrahoituksella.

”Tavoitteemme on luonnollisesti, että myös museoiden sopimusmaksut voidaan hoitaa avustus- ja sponsorirahoituksella. Maksimissaankin maksut ovat kuitenkin kohtuulliset – vuositasolla 600-2800 euroa museota kohden. Itsenäisyyden juhlavuonna museot eivät ainakaan joudu erillisiä maksuja kokoelmiensa verkkoesittelystä maksamaan”, sanoo Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä tyytyväisenä. 

Säätiöiltä odotetaan myönteisiä päätöksiä rahoitukseen osallistumisesta vielä tämän kevään aikana. Tähän mennessä myönteisen päätöksen on tehnyt Tiina ja Antti Herlinin säätiö.

Lisätietoja: pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto, kimmo.leva@museoliitto.fi, 040 166 2816

Voisit olla myös kiinnostunut näistä