Skip to content

Museoliitto

21.12.2010

Museoliiton tavoitteet hallitusohjelmaan 2011-2015

Suomen museoliitto on lähettänyt oheisen kirjeen poliittisille päättäjille. Kirjeessä toivotaan muun muassa muutoksia kohtuuttomiin kiinteistökustannuksiin ja lisää voimavaroja kulttuuriperintökasvatukseen. Kantaa otetaan myös tekijänoikeuskorvauksiin ja luonnontieteellisten museoiden asemaan.

Kulttuurin kuluttaminen on kestävää kehitystä ja kestävyys on museotoiminnan odotusarvo. Suomen museoliiton edunvalvonnan tavoitteena on museoiden talouden ja toiminnan turvaaminen. Museoliiton hallitus esittää, että seuraavat epäkohdat voitaisiin korjata.

Muutos kohtuuttomiin kiinteistökustannuksiin ja kiinteistövero nollatasoon.

Vuosina 2008-2010 museoiden toimintaan osoitettujen valtionosuuksien nousu on kohdistettu kuntien toimesta kiinteiden kustannusten kattamiseen. Vuokrakustannukset ovat nousseet 35%. Toimintaan jäävä määräraha on supistunut ja kuntien määrärahojen leikkaukset vaikeuttavat toimintaa.

Kiinteistövero rasittaa kohtuuttomasti usean yhdistyksen ja säätiön museotoimintaa. Joissakin kunnissa kiinteistövero on suurempi kuin kunnan museolle myöntämä toiminta-avustus. Kulttuurihistoriallisten arvokohteiden kiinteistövero tulisi linjata nollatasoon. Näiden rakennusten lämmitys-, korjaus- ja ylläpitokustannukset rasittavat jo sinällään museoita ylläpitäviä yhteisöjä.

Kansalaisten kulttuuriperintökasvatus tarvitsee lisää voimavaroja

Museot ovat oppimisen, elämysten ja tiedonhaun keskuksia yhdessä kirjastojen ja arkistojen kanssa. Niiden merkitys kansalaisten kulttuuriperintökasvatuksessa on suuri. Koululaisten ohella elinikäisen oppimiseen, maahanmuuttajien kotouttamiseen, työ- ja vanhusväen hyvinvointiin liittyvät palvelut ovat laajentaneet huomattavasti museoiden tehtäviä, mutta ei resursseja. Kuntaliitosten myötä ammattimuseoiden vastuulle siirtyy huomattava määrä kotiseutumuseoita ilman määrärahoja. Kulttuuriympäristön suojelukysymykset, viranomaislausuntojen anto ja inventoinnit ovat lisänneet maakuntamuseoiden velvoitteita. Niille myönnettävä 10 % valtionosuuden lisä ei riitä kattamaan näitä kustannuksia.

Tekijänoikeuskorvaus vain jatkokäytöstä

Uuden teknologian mahdollisuudet, Kansallinen digitaalinen kirjasto ja sosiaalinen media ovat haaste museoiden pysymiselle mukana kehityksessä ja uusien palvelujen tuottamisessa. Tekijänoikeuslainsäädännön tiukka direktiivin tulkinta ei salli museoiden saattaa aineistojaan uusien medioiden ulottuville ilman huomattavia korvauksia. Tämä jättää merkittävän osan museoiden aineistosta kulttuurisen tietoisuuden ja käytön ulkopuolelle. Vain jatkokäytöstä perittävä korvaus olisi myös tekijöiden edun mukaista.

Luonnontieteellisille museoille selkeä asema

Luonnontieteellisten museoiden asema tulisi selvittää. Pääosa niistä on yliopistojen alaisuudessa, mutta niiden toiminta ei sovellu yliopistojen tulosmittareihin, koska niillä on tutkimuksen ohella ainoastaan opetuksellisia tehtäviä. Luonnontieteellisten museoiden potentiaalia ympäristökysymysten valistajana ja kestävän kehityksen opastajina ei nykyisellään ole mahdollista hyödyntää. Niille olisi saatava tunnustettu asema ja rahoitus.

Helsinki 21.12.2010

Suomen museoliitto
Finlands museiförbund ry

Pirjo Ala-Kapee, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

Voisit olla myös kiinnostunut näistä