Skip to content

Museoliitto

8.11.2017

Nyt haetaan Vuoden museo 2018 -kandidaatteja

Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea kutsuvat museot hakemaan arvostettua ja paljon näkyvyyttä tuovaa Vuoden museo -titteliä. Lisäksi haussa on Vuoden museojulkaisu.

Kansainvälisen museoneuvosto ICOM:n Suomen komitea ja Suomen museoliitto järjestävät viidettä kertaa Vuoden museo -kilpailun sekä joka toinen vuosi jaettavan Vuoden museojulkaisu -kilpailun. Palkinnot jaetaan Valtakunnallisten museopäivien museopalkintogaalassa Vaasassa 24. toukokuuta 2018.

Vuoden museo -tunnustuspalkinto myönnetään museolle, joka on edistänyt merkittävällä tavalla museoalan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

– Palkinto voi olla myös tunnustus kokoelmiin, näyttelyihin tai museopedagogiaan liittyvistä saavutuksista tai muusta innovatiivisesta toiminnasta, sanoo ICOM Suomen komitean varapuheenjohtaja ja palkintoraadin puheenjohtaja Maija Ekosaari.

– Kannustamme museoita hakemaan palkintoa. Jo ehdokkuus syventää museon yleisösuhdetta ja nostaa museon keskusteluun. Palkinnot jaetaan suuren maailman tyyliin järjestettävässä museopalkintogaalassa Vaasassa, vinkkaa Vaasan kaupungin museoiden museotoimenjohtaja ja palkintoraadin jäsen Selma Green.

Pekka Kauhasen suunnittelema palkintoveistos

Vuoden museo -palkintoveistos on kuvanveistäjä Pekka Kauhasen suunnittelema Esko. Kauhanen on suunnitellut lukuisia julkisia veistoksia, uusimpana marraskuun lopussa paljastettavan Talvisodan kansallisen muistomerkin ’Valon tuoja’.

Vuoden museo 2017 -tittelin sai Helsingin kaupunginmuseo. Edelliset palkinnot ovat menneet Ahvenanmaan merenkulkumuseolle, Serlachius-museo Göstalle ja Forssan museolle.

– Vuoden museo -palkinnosta on ollut meille paljon iloa. Se on varmasti yksi syy huimaan menestykseemme ja näkyvyyteemme tänä vuonna, sanoo Helsingin kaupunginmuseon johtaja Tiina Merisalo.

Vuonna 2018 vuorossa on Vuoden museojulkaisu -palkinnon valitseminen. Palkinto jaetaan julkaisulle, joka sisällön ja esitystavan innovatiivisuudella tavoittaa poikkeuksellisen hyvin kohderyhmänsä. Vuoden museojulkaisu -palkintoa on jaettu jo vuodesta 1992.

Vuoden museo- ja Vuoden museojulkaisu -palkintoja tulee hakea vapaamuotoisella hakemuksella 31.12.2017 mennessä. Tarkemmat hakuohjeet museoliitto.fi/museopalkinnot ja museopalkintojen hakuilmoitus.

Lisätiedot

Maija Ekosaari, ICOM Suomen komitea, varapuheenjohtaja, p. 040 7612768, ekosaari@iki.fi
Nelli Korpi, Suomen museoliitto, viestintäpäällikkö, p. 044 4300 704, nelli.korpi@museoliitto.fi

 ***

PRESSMEDDELANDE 8.11.2017

Nu sökes kandidater för Årets museum 2018

Finlands museiförbund och ICOMs Finska kommitté inbjuder museerna att ansöka om titeln Årets museum som är högt uppskattad och ger stor synlighet. Dessutom kan man ansöka om titeln Årets museipublikation.

Det internationella museirådet ICOMs Finska kommitté och Finlands museiförbund organiserar för femte gången tävlingen Årets museum, och tävlingen Årets museipublikation som hålls vart annat år. Priserna delas ut under de Riksomfattande museidagarnas museiprisgala i Vasa den 24:e maj 2018. 

Årets museum -priset beviljas åt ett museum som på ett betydande sätt har främjat museibranschens samhälleliga synlighet och inflytande.

– Priset kan också vara ett erkännande för de prestationer som hänför sig till samlingarna, utställningarna eller museipedagogiken, eller för den övriga innovativa verksamheten, säger Maija Ekosaari, viceordförande för ICOMs Finska kommitté och prisnämndsordförande.

– Vi uppmuntrar museerna att ansöka om priset. Redan en kandidatnominering fördjupar museets publikförhållande och tar det med i diskussionen. Priserna delas ut på en museiprisgala som publiceras storskaligt, och som kommer att ordnas i Vasa, antyder Vasa stads museers museidirektör Selma Green som är medlem i prisnämnden.

Prisskulpturen skapad av Pekka Kauhanen

Årets museum -prisskulpturen Esko är skapad av skulptören Pekka Kauhanen.  Kauhanen har skapat ett flertal offentliga skulpturer, av vilka den nyaste är det nationella minnesmärket över Vinterkriget ´Ljusbringaren´, som avtäcks i slutet av november.

Titeln Årets museum 2017 fick Helsingfors stadsmuseum. De tidigare priserna har gått till Ålands sjöfartsmuseum, Serlachius -museet Gösta och Forssa museum.

– Årets museum -priset har gett oss mycket glädje. Det är säkert en orsak till vår hisnande framgång och synlighet under det här året, säger Helsingfors stadsmuseums direktör Tiina Merisalo.

År 2018 är det dags att utse mottagaren av priset Årets museipublikation. Priset delas ut åt en publikation som genom innovativiteten i sitt innehåll och presentationssätt på ett exceptionellt bra sätt når fram till sin målgrupp. Priset Årets museipublikation har delats ut ända sedan år 1992.

Priserna Årets museum och Årets museipublikation bör man ansöka om före den 31.12.2017. Närmare ansökningsanvisningar museoliitto.fi/museopalkinnot ja museopalkintojen hakuilmoitus.


Tilläggsuppgifter

Maija Ekosaari, ICOMs Finska kommitté, viceordförande, tel. 040 7612768, ekosaari@iki.fi

Nelli Korpi, Finlands museiförbund, kommunikationschef, tel. 044 4300 704, nelli.korpi@museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä