Skip to content

Museoliitto

24.5.2018

Outi Alanko-Kahiluoto jatkaa Museoliiton puheenjohtajana

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto on valittu yksimielisesti kolmannelle kaudelle Suomen museoliiton puheenjohtajaksi Vaasassa järjestetyssä liiton 95. vuosikokouksessa 24.5.2018. 

Kokouksessa valittiin myös kolme uutta jäsentä Suomen museoliiton hallitukseen. Hallituksessa aloittavat Tampereen museoiden / Museokeskus Vapriikin kokoelmapäällikkö Teemu Ahola, Tampereen taidemuseon johtaja Taina Myllyharju ja Suomen Lelumuseo Hevosenkengän johtaja Johanna Rassi. Erovuorossa ollut Metsähallituksen kehittämispäällikkö Timo Kukko valittiin hallitukseen kolmivuotiselle jatkokaudelle.

Vanhoina jäseninä Suomen museoliiton hallituksessa jatkavat Forssan museon johtaja Kati Kivimäki, Aboa Vetus & Ars Nova -museon johtaja Johanna Lehto-Vahtera, Helsingin kaupunginmuseon johtaja Tiina Merisalo, Varkauden museoiden museotoimenjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta, Kansallisgallerian kokoelmahallintajohtaja Riitta Ojanperä, Satakunnan Museon johtaja Juhani Ruohonen, Mobilian johtaja Heidi Rytkyja Keski-Suomen museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen. 

Suomen museoliitto on vuonna 1923 perustettu ammatillisesti hoidettujen museoiden keskusjärjestö, joka edustaa lähes 400 museokohdetta.

Lisätiedot

Kimmo Levä
pääsihteeri, Suomen museoliitto
p. 040 166 2816, kimmo.leva(a)museoliitto.fi

***

Outi Alanko-Kahiluoto fortsätter som Museiförbundets ordförande

Riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto har valts enhälligtför en tredje period som Finlands Museiförbunds ordförande på förbundets 95:e årsmöte som ordnades i Vasa den 24.5.2018.

På mötet valdes också tre nya medlemmar till Finlands Museiförbunds styrelse. I styrelsen börjar Teemu Ahola, Taina Myllyharju och Johanna Rassi. Fortstyrelsens utvecklingschef Timo Kukko som stod i tur att avgå valdes för en fortsatt treårig period i styrelsen.

Som gamla medlemmar i Finlands Museiförbunds styrelse fortsätter Forssa museums chef Kati Kivimäki, Aboa Vetus & Ars Nova -museets chef Johanna Lehto-Vahtera, Helsingfors stadsmuseums direktör Tiina Merisalo, Varkaus museers direktör för museiväsendet Hanna-Kaisa Melaranta, Nationalgalleriets samlingsförvaltningschef Riitta Ojanperä, Satakunda Museums chef Juhani Ruohonen, Mobilias direktör Heidi Rytky och Mellersta Finlands direktör för museiväsendet Heli-Maija Voutilainen.

Finlands Museiförbund är en centralorganisation för professionellt skötta museer grundad 1923, som representerar närmare 400 museimål.

Tilläggsuppgifter

Kimmo Levä

Generalsekreterare, Suomen museoliitto

040 166 2816, kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä