Skip to content

Museoliitto

17.6.2010

Taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuuksiin lisää kannustavuutta

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää selvittäväksi, olisiko löydettävissä kaikkia valtionosuuslaitoksia tasavertaisesti kohteleva arviointimenetelmä ja mittarit, joiden perusteella voitaisiin kohdentaa osa museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuudesta kannustavuuden perusteella.

Tavoitteena on mahdollistaa laitosten palkitseminen hyvästä toiminnasta sekä osoittaa vaikuttavuus suhteessa kustannuksiin. Taiteellista ja sisällöllistä laatua ei pyritä arvioimaan.

Työryhmä on seurannut museoiden, teattereiden ja orkestereiden vuosina 2008-2010 tehdyn valtionosuusuudistuksen toteutumista. Uudistuksen johdosta kulttuurilaitosten valtionosuudet kasvoivat noin 50 miljoonaa euroa eli lähes 80 %. Laitoksille tehdyn talousarviokyselyn perusteella voitiin todeta, että valtionosuuden kasvun lisäksi kuntien rahoitus museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaan on kasvanut vuodesta 2007 vuoteen 2010 noin 6,9 miljoonaa euroa. Vuodesta 2009 vuoteen 2010 kuntien rahoitusosuuden on kuitenkin arvioitu jälleen laskevan. Vaihtelut valtionosuuden kohdentumisessa paikkakuntien ja laitosten välillä ovat suuria. Työryhmä korostaa, että valtionosuuksien kohdentuminen laitosten toimintaan on erittäin tärkeää. Tilannetta tulee seurata myös jatkossa.

Museojaosto esittää uudistuksia valtakunnallisten erikoismuseoiden toiminnan rahoitukseen sekä valtakunnallista erikoismuseotoimintaa koskevan selvitystyön käynnistämistä. Korotetun valtionosuuden maksuperusteita esitetään täsmennettäväksi. Lisäksi jaosto on laatinut ohjeistuksen valtionosuuden piirissä olevien museoiden sopimukseen perustuvia ylläpitomalleja varten.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lue lisää

Voisit olla myös kiinnostunut näistä