Skip to content

Museoliitto

31.10.2011

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen museoiden valtionosuuksiin ja -avustuksiin

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto ehdottaa talousarvioaloitteessaan, että museoiden valtionosuuksiin vuoden 2012 talousarvioesitykseen sisältyvä 5 miljoonan euron menoleikkaus puolitetaan.

Eduskunnalle

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2012 esitetään museoiden budjettivaroihin määrärahaksi 17,6 miljoonaa euroa (momentti 29.80.32, Valtionosuudet ja -avustukset museoille), mikä sisältää 5 miljoonan euron leikkauksen edellisvuoteen verrattuna. 5 miljoonan vuosittainen leikkaus olisi tarkoitus toteuttaa vuodesta 2012 alkaen koko hallituskauden ajan.

Valtionosuus perustuu museoiden henkilötyökustannuksiin, jotka sillä katetaan. Esitetyssä muodossaan valtionosuuksien leikkaukset kohdistuisivat erityisen raskaasti museoiden toimintaan. Ne heikentäisivät museoiden mahdollisuuksia työllistää ja tuottaa matkailupalveluja, elämyksiä ja sisältöjä, joilla on merkitystä museoiden lisäksi muille luovan talouden aikakauden toimijoille. Toteutuessaan leikkaukset pysäyttäisivät museoiden kehityshankkeet, joista keskeisimpiä ovat olleet museoiden saavutettavuuden parantaminen mm. ilmaisilla sisäänpääsyillä ja internet-pohjaisilla museopalveluilla.

Museot ovat lisäksi toteuttaneet kehityshankkeita, joilla museopalveluja on tuotettu osaksi hyvinvointi- ja terveyspalveluja sekä maahanmuuttajien kotouttamista. Näitä palveluja ei voitaisi enää jatkaa. Erityisesti leikkaukset vaarantaisivat pienempien ja harvaan asutuilla seuduilla toimivien museoiden toiminnan. Monella paikkakunnalla museot ovat koko kulttuuri- ja matkailutoiminnan vetureita.

Lisäksi leikkaukset veisivät pohjan museoalalla tapahtuneelta myönteiseltä kehitykseltä, kun vuosina 2009-2011 vihdoin kurottiin kiinni vuosien saatossa syntynyt kustannusten alijäämä, ja valtionosuus saavutti toteutuvia kustannuksia vastaavan tason.

Esitän, että museoiden valtionosuuksiin vuoden 2012 talousarvioesitykseen sisältyvä 5 miljoonan euron menoleikkaus puolitetaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan, että eduskunta ottaa valtion vuoden 2012 talousarvioon momentille 29.80.32 lisäyksenä 2 500 000 euroa museoiden valtionosuuksiin ja -avustuksiin.

Helsingissä 17. päivänä lokakuuta 2011

Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.)

Talousarvioaloite eduskunnan verkkosivuilla

Voisit olla myös kiinnostunut näistä