Skip to content

Museoliitto

20.3.2015

Uusi Matkailutilinpito: Matkailun merkitys kansantaloudelle kasvanut

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle on matkailutilinpidon lukujen valossa kasvanut viime vuosina. Alan osuus bruttokansantuotteesta on noussut viidessä vuodessa 2,3 prosenttiyksiköstä 2,5 prosenttiyksikköön. Matkailun kokonaiskysyntä oli 14,4 miljardia euroa vuonna 2013. Tiedot ilmenevät 20.3.2015 julkaistusta TEM:n Matkailutilinpidosta.

Matkailun tuottama arvonlisäys kasvoi 18 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2012. Erityisesti vuosina 2007-11 matkailu kasvoi liki neljä kertaa muuta kansantaloutta nopeammin. Vuonna 2012 kasvua oli vielä yli neljä prosenttia, mutta vuonna 2013 kasvu taittui.
Matkailun merkitystä eri toimialoille voi ilmaista ns. ’matkailun prosenttiosuudella’, joka ilmoittaa kuinka suuri osuus tietyn toimialan tuotoksesta on matkailun aikaansaamaa. Vuonna 2011 matkailun osuudeksi on arvioitu majoitustoiminnassa 83 %, ravitsemistoiminnassa 25 %, vesiliikenteen henkilökuljetuksessa 98 %, urheilu- ja virkistystoiminnassa 23 % ja muilla matkailutoimialoilla 65 %.
Matkailutoimialoilla työskenteli vuonna 2013 ennakkotietojen mukaan yhteensä 136 700 henkilöä mikä on 5,4 prosenttia kaikista työllisistä. Vuokratyövoima ei sisälly matkailulle tyypillisten toimialan lukuihin vaan se luetaan liike-elämän palvelujen työllisyyteen. Myöskään kaupan alan työpaikat eivät ole mukana työllisyyslaskelmissa.
Matkailun kasvun moottorina on ollut erityisesti ulkomaisten matkailijoiden kysyntä joka kasvoi yli 40 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2012. Suomalaisten vapaa-ajan matkailukysyntäkin kasvoi samaan aikaan myös 35 prosenttia.
Matkailutilinpito on tilastojärjestelmä, jossa matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia kuvataan monipuolisesti ja kattavasti. Se on kehitetty laajassa kansainvälisessä yhteistyössä mm. YK:n, UNWTO:n (World Tourism Organization), OECD:n ja EU:n toimesta.
Matkailutilinpito on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut 
Lisätiedot:
Erityisasiantuntija Nina Vesterinen, TEM, puh. 029 5047013
Yliaktuaari Ossi Nurmi, Tilastokeskus, puh. 029 551 2984

Voisit olla myös kiinnostunut näistä