Skip to content

Museoliitto

21.11.2014

Kuinka museonne menestyi kannustusmittaristossa?

Vuosien 2012-2014 aikana valtionosuusmuseoille ja muille valtionosuutta saaville kulttuurilaitoksille on kehitetty kannustavuusmittaristoa. Hankkeen taustalla on hallitusohjelmaan kirjattu tavoite valtionosuusjärjestelmän kehittämisestä ja kannustavuuden lisäämisestä.

Mittariston antaman tuloksen piti ensimmäisen aikataulun mukaan vaikuttaa museoiden valtionosuuksiin jo vuonna 2015. Mittariston kehittäminen on osoittautunut hankalaksi ja kulttuuritoimijat ovat esittäneet monia perusteltuja epäilyjä mittariston toimivuudesta. Suomen museoliitto on muiden toimijoiden mukana esittänyt korjausehdotuksia ja todennut, että mittaristo ei suunnitellussa muodossa ole valmis käyttöönotettavaksi. (Suomen museoliiton lausunto 11.12.2013)
Palautteen perusteella mittariston käyttöönottoa ja siihen sisältyvää lainsäädäntötyötä on siirretty myöhemmäksi. Tällä hetkellä hankkeella ei ole vahvistettua tavoiteaikataulua. Mittariston toimivuutta kuitenkin testattiin keväällä 2014 valtionosuuteen liittyvien kustannustietojen keräämisen yhteydessä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön on julkaissut kyselyn tulokset ja ne on nähtävissä ministeriön verkkosivuilla. Nämä tulokset eivät vaikuta museoiden valtionosuuteen vuonna 2015 eikä myöhemmin. Tuloksista ei voi myöskään tehdä päätelmiä museoiden toiminnan laadusta tai tehokkuudesta. Tulokset antavat tiedon siitä olisiko museo saanut vai menettänyt rahaa, jos VOS-kannustavuusosa olisi otettu käyttöön vuonna 2015.
Museoiden VOS-järjestelmän uudistaminen ja siihen liittyvä kannustavuusosa ei toteudu tämän hallituskauden aikana. Säilyykö tavoite seuraavan hallituksen ohjelmaan selviää kevään 2015 aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa mittariston kehittämistyötä ja mittariston mukainen tiedonkeruu toteutetaan myös vuoden 2015 kustannuskyselyn
yhteydessä.
Suomen museoliitto on kannattanut rahaporkkanan käyttöä kannustimena museoiden toiminnan mittaamisessa ja toiminnan kehittämisessä. VOS-järjestelmään liitettävät porkkanat eivät kuitenkaan ole toimivia, vaan kannustavuus on hoidettava järjestelmän ulkopuolisella erillisrahoituksella.
Lisätietoja:
pääsihteeri Kimmo Levä, 040 166 2816, kimmo.leva(at)museoliitto.fi.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä