Skip to content

Museoliitto

17.12.2012

Museo 2015 -hankkeen uudet työntekijät

Museo 2015 -hankkeessa aloittaa uusi projektiassistentti. Myös lokakuussa aloittaneet työntekijät kertovat tämänhetkisistä työtehtävistään hankkeen parissa.

Museo 2015 -hankkeen projektiassistentiksi on valittu VTM Andréa Högberg. Hän aloittaa työnsä 7.1.2013. Projektiassistentin päätehtäviä ovat Museo 2015 -hankkeen viestintä ja tukitoimet. Tehtäviin kuuluu hankehallinnoinnin ja -seurannan tehtävien lisäksi tilaisuuksien ja koulutusten järjestely. Andréa on valmistunut Åbo Akademista valtiotieteiden maisteriksi suuntautumisvaihtoehtonaan joukkoviestintä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa viestintäsuunnittelijana Vaasan keskussairaalassa, Papper.fi-verkkosivuston suunnittelijana ja toimittajana sekä vapaana toimittajana.

Museo 2015 -hankkeen koordinaattorina jatkaa FM Leena Furu. Koordinaattorin päätehtävänä on museoiden luetteloinnin kehitystyö yhdessä hanketiimin ja museoiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi koordinaattori osallistuu hankkeessa toteutettavan museoiden kokoelmahallintajärjestelmän vaatimusmäärittelytyöhön sekä järjestelmään liittyviin koulutustehtäviin.

Lokakuussa 2012 työnsä aloittaneet IT-suunnittelija Tomi Orre ja koordinaattori Toni Bärman ovat päässeet mukavasti vauhtiin ja museoympäristö on tullut heille nopeasti tutuksi.

Tällä hetkellä Tomin työaika menee pääosin KDK:n museonäkymän suunnitteluun. Näkymää on tulevaisuudessa tarkoitus rakentaa tiiviimmässä yhteistyössä kansalliskirjaston kanssa, unohtamatta kuitenkaan museoiden erityistarpeita ja omaa ulkoasua. Myös uuden kokoelmanhallintajärjestelmän vaatimusten määrittely vie aikaa.

Tonin työtehtäviin kuuluu Museo 2015 -hankkeen kokoelmahallintajärjestelmän hankinnan koordinointi sekä järjestelmän vaatimusmäärittelyiden tekeminen. Hankintaprosessi pyörähtää kunnolla käyntiin joulukuussa ja vuoden 2013 alkupuoli meneekin tiiviisti siihen liittyvissä asioissa. Vaikka museoiden kokoelmahallintajärjestelmä on tietojärjestelmähankkeiden mittapuulla pienemmästä päästä, museoiden päivittäisessä työssä hyvin toimivan kokoelmahallintajärjestelmän merkitys on kuitenkin suuri. Siksi Museo 2015 -hankkeella ja järjestelmähankinnalla onkin vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä