Skip to content

Museoliitto

8.5.2012

Museoihin kohdistuu suuria odotuksia

Valtakunnallisilla museopäivillä 9.-11.5. keskustellaan museoiden yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Museoilta odotetaan nyt ja tulevaisuudessa entistä monipuolisempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Museo-organisaatiot eivät ole taloudellisesti kannattavia laitoksia, mutta tarjoavat ympäristölleen niin imagollista, sosiaalista kuin taloudellistakin hyvää. Reilut 200 museoalan ammattilaista ja luottamushenkilöä eri puolilta Suomea kokoontuu 9.-11.5. Joensuuhun Valtakunnallisille museopäiville keskustelemaan museoiden vaikuttavuudesta. Tapahtuman järjestävät Suomen museoliitto, Joensuun museot ja Joensuun kaupunki.

Perinteisesti museoiden tehtävät ja niiden arviointi ovat perustuneet kulttuuriperinnön tallentamiseen ja sen esittämiseen näyttelyjen, tapahtumien ja tutkimuksen kautta. Museoilta on odotettu ennen muuta kansalaisten sivistämistä. Nykyään museotyön vaikuttavuuteen kohdistuu entistä suurempia toiveita. Museoiden odotetaan olevan luovan talouden moottoreita ja niiltä toivotaan panosta myös terveydenhoidon tehtäviin. Museokäynti parantaa tutkitusti ihmisten hyvinvointia! Museoiden palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Vaikuttavuus perustuu aina siihen, että palveluja käytetään. Museoissa tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että vaikuttavuutta arvioitaisiin yksinomaan näyttelyvieraiden kautta. Yleisöpalveluja merkittävämpää on museoiden tutkimustoiminta ja kulttuuriperinnön tallennustyö. Pitkäaikaisen vaikuttavuuden mittaamisessa haasteet ovat suurimmat. Miten mitata sitä, kuinka arvokkaana tulevaisuudessa jotain ajastamme kertovaa esinettä, rakennusta tai maisemaa pidämme?

Teemasta keskustellaan sekä kansallisten että kansainvälisten alustajien johdolla. Keskustelusta odotetaan vilkasta, sillä aihe on erityisen ajankohtainen kaikissa museoissa niin Suomessa kuin muuallakin. Museopäivien esitelmöitsijöistä Carol Ann Scott kertoo museotoiminnan mittaamisesta kansainvälisellä museokentällä ja eduskunnan varapuhemies Pekka Ravi tarkastelee, minkälaisia vaikuttavuutta museoilta odotetaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Taustaa keskustelulle saamme hyvinvointipalvelujen mittaamisen tutkimuksesta sekä toiminnan arvonmäärittelyn kuvauksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkistaa esityksensä museoiden mittaristoksi, samoin Museoliitto esittelee oman mittaristonsa. Luottamushenkilöille järjestetään ajankohtaiskatsaus museoalan nykytilanteesta.

Museopäivien ohjelma löytyy Suomen museoliiton verkkosivuilta osoitteesta www.museoliitto.fi/museopaivat2012

Lisätietoja:
Kimmo Levä, pääsihteeri, Suomen museoliitto
p. 040 166 2816, kimmo.leva@museoliitto.fi

Tarja Raninen-Siiskonen, museonjohtaja, Joensuun taidemuseo
p. 050 405 9079, tarja.raninen-siiskonen@jns.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä