Skip to content

Museoliitto

10.12.2020

Museoliiton kestävän kehityksen ohjelma julkaistu

Museoliitto on laskenut vuoden 2019 toiminnastaan aiheutuneen hiilijalanjäljen ja valmistellut ohjelman, jota noudattamalla ympäristöpäästöjä pyritään vähentämään. 

Kestävän kehityksen ohjelman päätavoite on tuoda Museoliittoon tietoa ja osaamista kestävään kehitykseen liittyen. Ohjelma sisältää suuntaviivat, joiden avulla koko henkilökunta voi tehdä parempia valintoja vastuullisen ja kestävän toiminnan lisäämiseksi. Parhaassa tapauksessa ohjelma toimii myös inspiraationa museokentälle.

Ohjelman työstäminen on aloitettu joulukuussa 2019. Vuoden 2020 alussa Museoliittoon perustettiin kestävän kehityksen KEKE-työryhmä, johon kuuluu edustajia kaikista organisaation tiimeistä. Työryhmä osallistui Museoliiton järjestämään Sanoista ekotekoihin –koulutukseen, johon myös nyt julkaistava kestävän kehityksen ohjelma liittyy.

Jatkossa työryhmän tehtävänä on seurata ohjelman toteutumista sekä toimia koko henkilökunnan tukena ekologisten valintojen tekemisessä. Tavoitteena on, että kestävän kehityksen ajattelu läpäisee Museoliiton koko toimintaa.

Suurimmat päästöt matkustamisesta ja tarjoiluista

Hiilijalanjälkilaskennan perusteella Museoliiton selvästi suurimmat päästöt aiheutuvat matkustamisesta. Toiseksi suurin osa-alue ovat koulutuksissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa tarjotut ruokailut. Hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävät toimenpiteet suunnataan ensisijaisesti näihin osa-alueisiin. Lisäksi Museoliitto pyrkii pitämään teemaa esillä viestinnässään. Museoliiton koulutusohjelmaan kuuluu vähintään yksi kestävään kehitykseen liittyvä tilaisuus joka vuosi.

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen Museoliiton toiminnassa koronatilanteen takia. Siksi vuotta 2019 tullaan jatkossa vertailemaan ensisijaisesti vuoteen 2021, jotta tulokset ovat paremmin vertailtavissa.

Ohjelma ja siihen liittyvä hyödyllisten linkkien lista ovat luettavissa Museoliiton verkkosivuilla osoitteessa: https://www.museoliitto.fi/kestavakehitys 

Lisätietoja

Tuuli Rajavuori 
viestintäpäällikkö, Suomen museoliitto 
p. 044 4300 710 
tuuli.rajavuori(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä