Skip to content

Museoliitto

7.9.2012

Selvitysmieheltä ehdotuksia valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän uudistamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on teettänyt arvion valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Valtakunnallinen erikoismuseojärjestelmä vastaa pääpiirteissään tarkoitustaan ja museot ovat hyvin hoidettuja. Valtakunnalliset erikoismuseot ovat onnistuneet yleisötyössään ja vieneet museoalaa kehittämishankkeillaan hyvin eteenpäin.

Tällä hetkellä keskeisimpiä kehittämiskohteita ovat tallennusyhteistyön kehittäminen, talouden ja yhteistyökumppanuuksien vahvistaminen, toiminnan suunnitelmallisuus sekä tutkimusprofiilien selkeyttäminen. Selvitys luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle 7. syyskuuta 2012.

Selvitysmies Kalle Kallio esittää kaikkiaan 33 toimenpide-ehdotusta, jotka koskevat valtakunnallisten erikoismuseoiden asemaa, toimialueita, toiminnan tavoitteita ja rahoitusta sekä valtion ohjauskeinoja. Selvityksessä esitetään muun muassa yhtenäisen kriteeristön käyttöönottoa valtakunnallisten erikoismuseoiden toiminnan arvioinnissa.

Rahoitusjärjestelmää esitetään uudistettavaksi ja ministeriön ohjausotetta vahvistettavaksi tuloskeskustelujen kautta.

Selvitykseen sisältyy myös museokohtaisia kehittämisehdotuksia, jotka liittyvät niiden rahoitukseen, toiminnan organisointiin ja asemaan valtakunnallisena erikoismuseona. Lisäksi selvitysmies esittää joitakin museoita harkitsemaan siirtymistä ilmaiseen sisäänpääsyyn.

Ministeriö lähettää selvityksen lausuntokierrokselle syyskuun aikana, jonka jälkeen ministeriö linjaa mitä toimenpiteitä se käynnistää omalta osaltaan.

Suomessa toimii 16 opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämää valtakunnallista erikoismuseota. Valtakunnallisten erikoismuseoiden tehtävistä säädetään museolaissa ja niille maksetaan erityistehtävien vuoksi korotettua valtionosuutta. Kukin museo toimii asiantuntijana ja vastaa museoiden valtakunnallisesta yhteistyöstä omalla erityisalallaan.

Valtakunnallisissa erikoismuseoissa työskentelee 200 vakituista työntekijää, niiden liikevaihto on noin 24 miljoonaa euroa. Valtion rahoitusosuus kattaa keskimäärin 53 prosenttia menoista. Vuonna 2011 näissä museoissa kävi lähes 680 000 museokävijää.

Valtakunnalliset erikoismuseot. Selvitys erikoismuseojärjestelmän tilasta ja tulevaisuudesta osoitteessa: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/erikoismuseot.html?lang=fi

Lisätietoja:
– Museonjohtaja Kalle Kallio +358 40 716 7520
– Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen +358 295 3 30281
– Ylitarkastaja Laura Mäkelä +358 295 3 30222

Voisit olla myös kiinnostunut näistä