Skip to content

Museoliitto

12.8.2021

Suomen museoliiton kannanotto budjettivalmisteluun

Budjetin valmisteluun liittyvän ennakkotiedon mukaan kulttuurin rahoitusta oltaisiin leikkaamassa merkittävästi. Se on erittäin huolestuttavaa, sillä toteutuessaan muutos vaarantaisi museotoiminnan myönteisen kehityksen jatkumisen. Suomen museoliitto muistuttaa myös, että museoiden rahoitus on suora investointi palvelualojen työllisyyden vahvistamiseen ja paikkakuntien elinvoiman vahvistamiseen. Kirje on toimitettu eduskuntaryhmien puheenjohtajille.

Museoiden perusrahoitus turvattava ja digitalisaatiota edistettävä

Suomessa on noin 400 ammatillisesti hoidettua museokohdetta, jotka toteuttavat museolain säätelemää yhteiskunnallista tehtävää. Ne tallentavat, tutkivat ja esittävät kulttuuriperintöä vahvistaakseen suomalaisten ymmärrystä kulttuurista, edistääkseen yhteisöllisyyttä ja ihmisten uskoa jatkuvuuteen sekä vahvistaakseen sivistystä, hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja demokratiaa. Julkisella rahoituksella museoiden tehtävistä aiheutuvista kuluista katetaan tällä hetkellä keskimäärin noin 80 %. 

Museot toteuttavat ensisijaisesti yhteiskunnan kulttuuripoliittisia tavoitteita. Museopalvelujen lisääntynyt käyttö ja kulttuurin todennetut myönteiset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin sekä museopaikkakuntien talouteen ja työllisyyteen ovat viime vuosina vahvistaneet museoiden merkitystä myös sosiaali- ja talouspoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Museoiden kasvava merkitys talous- ja työllisyyspoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa perustuu niiden aluetaloudelliseen merkitykseen. Käytännössä se tarkoittaa museovieraiden rahan käyttöä paikkakunnan ja alueen palveluihin. Lisäksi museoilla on merkitystä paikkakuntien ja alueiden houkuttavuudessa työntekijöiden ja investointien saamiseksi.

Suomen museoliitto odottaa, että valtion vuoden 2022 budjetti mahdollistaa museopalvelujen myönteisen kehityksen jatkumisen. Se tarkoittaa:

1)  museoiden perusrahoituksen säilyttämistä vähintään nykyisellä tasollaan
2) digitalisaation edistämiseen liittyvän rahoituksen vahvistamista.

Helsingissä 12.8.2021

Kimmo Levä
Toimitusjohtaja
Suomen museoliitto ry

Lisätietoja museoiden taloudellisesta ja toiminnallisesta tilanteesta sekä talous- ja hyvinvointivaikutuksista: toimitusjohtaja Kimmo Levä, 040 166 2816, kimmo.leva@museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä