Skip to content

Museoliitto

19.4.2013

Suomen museoliitto juhlii työn merkeissä

Vuonna 1923 perustettu Suomen museoliitto viettää 90. toimintavuottaan työn merkeissä juhlistaen suomalaisia museoita ja niiden toimintaa. Juhlavuonna toteutetaan ja käynnistetään hankkeita, joilla toivotaan olevan pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia museoiden menestymiseen.

Juhlavuoden nimissä käynnistetyiltä hankkeilta odotetaan tuloksia, jotka voidaan nostaa käännekohtina esiin Suomen museoliiton viettäessä 100-vuotisjuhliaan vuonna 2023.

Juhlavuoden ensimmäisenä hankkeena julkistettiin tammikuussa m.museot.fi -mobiilipalvelu, joka auttaa älypuhelimen käyttäjiä löytämään museot entistä helpommin.

Museoliiton 90-vuotisjuhlakokous pidetään Kouvolassa 23.5.2013. Vuosikokousväelle esitetään juhlakokouspäätökseksi Museopalkintojen perustamista. Kokouspäätösesitystä on valmisteltu yhteistyössä ICOM – Suomen komitea ry:n kanssa noin vuoden ajan. Jos vuosikokouksen päätös on myönteinen, Vuoden museo ja muut palkinnot jaetaan ensimmäisen kerran vuoden 2014 Museopäivien yhteydessä.

Ajankohtaispäivässä 21.3.2013 käynnistettiin ’Miljoona uutta kävijää’ -ohjelma, jonka tavoitteena on nostaa museoiden kokonaiskävijämäärä kuuteen miljoonaan vuoden 2015 loppuun mennessä.

Juhlavuoden hankkeena lanseerataan myös Seinätön museo -mobiilipalvelu, joka opastaa tutustumaan esimerkiksi rakennuksiin, taideteoksiin, kulttuurimaisemiin museon suunnitteleman ja toteuttaman reitin mukaisesti. Vuoden 2013 aikana avataan 10 ensimmäistä reittiä pilottimuseoiden kanssa. Ensimmäinen reitti avautuu näillä näkymin Kouvolassa 11.5.2013.

Maaliskuussa allekirjoitettiin Vaasan yliopiston kanssa sopimus museoiden näyttelytoimintojen taloudellisten vaikutusten tutkimisesta. Tavoitteena on selvittää, kuinka paljon museo saa rahaa liikkeelle ja paljonko sitä käytetään museossa ja muissa kohteissa museomatkan yhteydessä. Tämä juhlavuoden hanke näkyy kaikissa jäsenmuseoissamme toukokuusta lähtien, kun Vaasan yliopisto lähettää kyselylomakkeet museoiden jaettavaksi ja museokävijöiden täytettäväksi. Tutkimustuloksia on odotettavissa loppusyksystä 2013, jolloin järjestetään tuloksiin liittyvä tiedotustilaisuus.

Kokonaisuudessaan juhlavuoden hankkeissa korostuu viestintä. Osittain tämä näkyy myös Suomen museoliiton koulutustarjonnassa, josta yksi esimerkki on huhtikuussa käynnistynyt viestinnän koulutuspolku. Vuoden aikana museoita rohkaistaan myös entistä laajempaan ja näkyvämpään viestintään oman ja sitä kautta koko museotoiminnan tunnettuuden lisäämiseksi.

Loppukevään ja kesän aikana tavoitteena on käynnistää lisäksi myös museoiden ja muiden kulttuurimatkailutoimijoiden yhteistyön parantamiseen tähtäävä hanke ’Museot kulttuurimatkailun keskiöön’.

Lisätietoja juhlavuoden hankkeista:
pääsihteeri Kimmo Levä, puh. 040 166 2816, kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä