Skip to content

Museoliitto

15.12.2015

Taiteen hyvinvointivaikutusten kehitystoiminnalle yhteyspiste

Taiteen edistämiskeskus myönsi 30 000 euroa Taiteen hyvinvointivaikutuksien yhteyspistetoiminnan käynnistämiseen. Avustus oli jaossa ensimmäistä kertaa ja se myönnettiin Turun ammattikorkeakoululle, joka toteuttaa hanketta yhdessä laaja-alaisen työryhmän kanssa.

Taiteen hyvinvointivaikutusten tutkimus- ja kehitystoiminta ja kulttuuristen hyvinvointipalveluiden tuottaminen on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Alan toimijat tulevat eri aloilta, eri ammateista ja maantieteellisiltä alueilta. Toiminta on pistemäistä ja pirstaloitunutta ja se tapahtuu pitkälti hankkeiden varassa.

Turussa toimintansa aloittava Taikusydän toimii eri sektoreilla toteutettavan ja kehitettävän toiminnan valtakunnallisena yhteyspisteenä ja viestintäkeskuksena. Se kokoaa tietoa alan tutkimuksesta, hankkeista sekä hyvistä rahoitus- ja toimintamalleista. Taikusydämen tavoitteena on taiteen hyvinvointivaikutusten toimintamallien vakiinnuttaminen kiinteäksi osaksi hyvinvointia tukevia palvelurakenteita. Taikusydän edistää osaltaan vuosina 2010-2014 toteutetun Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman loppuraportin toimenpiteiden toteutumista yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa.

Taikusydämen toiminta jalkautetaan alueille alueverkostojen kautta. Tavoitteena on, että vuoden 2018 lopussa Suomessa toimii vähintään viisi taiteen hyvinvointivaikutusten alueverkostoa. Alueverkostot kehittävät ratkaisuja taiteen hyvinvointivaikutuksia edistävien palveluiden pysyvään rahoittamiseen ja tuottamiseen kunkin alueen asukkaille. Vuoden 2016 aikana alueverkostojen toimintamallia pilotoidaan Turun seudulla, Pirkanmaalla ja Itä-Suomessa.

Taikusydän-työryhmään kuuluvat Turun AMK, Turun kaupunki, Turun yliopisto, Kulttuurihyvinvointia Turussa -verkosto, Terveyttä kulttuurista -yhdistys, Itä-Suomen Hyvinvointivoimala Kuopiosta (Itä-Suomen yliopisto, Kuopio Innovation Oy, Kuopion kaupunki, Kuopion konservatorio, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö sekä Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos), Kulttuurikeskus PiiPoo Lempäälästä ja Tampereen kaupunki.

Lisätiedot: Johanna Vuolasto, erityisasiantuntija
puh. 0295330978

www.taike.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä