Skip to content

Museoliitto

5.3.2012

Työryhmä: Paikallismuseoiden arvokas kulttuuriperintötyö tarvitsee tukea

Pienillä resursseilla ja pääosin vapaaehtoisvoimin toimivilla paikallismuseoilla on tärkeä rooli paikallisesti ja kansallisesti merkittävien kokoelmien ja rakennusten ylläpitäjinä, paikallishistoriallisen tiedon välittäjinä ja kulttuurikokemusten tarjoajina. Ne tarvitsisivat nykyistä enemmän tukea ja resursseja kokoelmatyöhönsä sekä rakennustensa ylläpitoon ja korjaukseen.

Tämä käy ilmi tuoreesta paikallismuseoiden tilannetta selvittäneen työryhmän loppuraportista, joka luovutettiin kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle maanantaina 5.3.2012.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti syksyllä 2010 työryhmän, jonka tehtävänä oli linjata ja tehdä esityksiä ei-ammatillisesti hoidettujen, säätiö- ja yhdistyspohjaisten ja kunnallisten paikallis- ja kotiseutumuseoiden sekä erikoismuseoiden toiminnan kehittämiseksi ja paikallisen kulttuuriperinnön vaalimiseksi. Raportin pohjana on paikallismuseokentälle viime vuonna suunnattu kysely.

Lisätietoja:
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2012/03/paikallismuseotyoryhma_loppuraportti.html?lang=fi

Loppuraportti:
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/Rakkaudesta_kulttuuriperintoon.html?lang=fi&extra_locale=fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä