Skip to content

Museoliitto

25.2.2011

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut valtioneuvoston selonteon kulttuurin tulevaisuudesta eduskunnalle. Selontekotyössä esiin nousseissa tulevaisuuden suuntaviitoissa toistuvat keskeisimpinä mahdollisuuksina kolme tulevaisuuden voimatekijää: kestävä kulttuuri, kulttuurinen moninaisuus ja luovuus.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin asetti 18.12.2008 Matti Vanhasen toisen hallituksen strategia-asiakirjan mukaisesti laaja-alaisen toimikunnan valmistelemaan selontekoa kulttuurin tulevaisuudesta. Toimikunnan taustaselvitys valmistui joulukuussa 2009 ja ehdotus selonteoksi maaliskuussa 2010.

Valtioneuvosto antoi opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelun pohjalta selonteon kulttuurin tulevaisuudesta eduskunnalle toukokuussa 2010. Valtioneuvoston selonteko pohjautuu suurelta osin toimikunnan ehdotukseen. Eduskunnan sivistysvaliokunta antoi mietintönsä valtioneuvoston selonteosta tammikuussa 2011, jolloin myös eduskunta hyväksyi selonteon johdosta mietinnön mukaisen kannanoton.

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta on ladattavissa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta
Statsrådets redogörelse om kulturens framtid

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:8
ISBN 978-952-263-003-2 (nid.), 978-952-263-004-9 (PDF)

Voisit olla myös kiinnostunut näistä