Skip to content

Museoliitto

12.1.2023

Vielä ehtii ilmoittautua Vuoden museo 2023 -kilpailuun!

Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea jakavat toukokuussa kaksi museoalan tunnustuspalkintoa: Vuoden museo -palkinnon ja Vuoden museoviestintäteko -palkinnon. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa Vuoden erikoispalkinnon. Ilmoittautuminen kilpailuun päättyy 15.1.2023.

Vuosittain jaettavat palkinnot myönnetään hakemuksen perusteella. Vuoden erikoispalkinnosta palkintolautakunta tekee itsenäisen päätöksen. 

Vuoden museo

Vuoden museo -tunnustuspalkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan tai museotoiminnan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Museon toiminta tuo uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle. Vuoden museo -palkinto voi olla tunnustus kokoelmiin, näyttelyihin tai museopedagogiaan liittyvistä saavutuksista tai muusta innovatiivisesta toiminnasta. 

Vuoden museoviestintäteko 

Vuonna 2023 on vuorossa Vuoden viestintäteko -palkinnon jakaminen onnistuneelle ja positiivisesti erottuvalle viestintäteolle. Viestintäteko voi olla yksittäinen tapahtuma tai jatkuva viestintätoiminta. Vuoden viestintäteolla voidaan huomioida myös museoalan ulkopuolinen taho. Julkaisut eivät ole mukana viestintäpalkinnon arvioinnissa. 

Hakemukset 15.1.2023 mennessä

Vuoden museo 2023 -palkinnot myönnetään museon oman hakemuksen tai jonkun muun tahon tekemän esityksen perusteella. Jonkun muun tahon esittäjän tulee kertoa hakemusesityksestä esitettävälle museolle ennen hakemusesityksen jättämistä. Vapaamuotoisen hakemuksen tai esityksen tulee kuvata ja perustella, miten ja miksi museo on viimeksi kuluneen vuoden aikana onnistunut erityisen hyvin jonkin tai joidenkin palkintokriteerien täyttämisessä. Hakemus voi sisältää liitteitä tai linkkejä verkkoon.  

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Suomen museoliitto, Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen: leena.tokila@museoliitto.fiHakemuksen otsikkoon tulee laittaa merkintä: Hakemus Vuoden museo -kilpailuun TAI Hakemus Vuoden viestintäteko -kilpailuun. 

Museo voi osallistua molempiin kilpailuihin. Kilpailuun osallistuvien museoiden tulee varautua osallistumaan Valtakunnallisille museopäiville, jotka järjestetään Helsingissä 24.-26.5.2023. Museopalkinnot jaetaan Museopalkintogaalassa 25.5.2023.

Palkintolautakunnan jäsenet vuosille 2023-2025 ovat Vapriikin näyttelypäällikkö Marjo Meriluoto (lautakunnan puheenjohtaja), Turun kaupungin järjestämisjohtaja Minna Sartes, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Eeva Teräsvirta, Outokummun seudun toimittaja Pasi Huttunen, Vaasan kaupungin museoiden museotoimenjohtaja Elina Bonelius, Kansallismuseon näyttelyamanuenssi Erik Tirkkonen ja Poliisimuseon tutkija Maritta Jokiniemi (Vuoden museo 2022 -kilpailun voittajan edustaja). Sihteerinä toimii Museoliiton koulutus- ja kehittämisasiantuntija Emilia Merisalo. 

Lisätiedot  
Marjo Meriluoto, p. 040 732 3745, marjo.meriluoto(a)tampere.fi
Emilia Merisalo, p 044 430 0715, emilia.merisalo(a)museoliitto.fi 

Kilpailun säännöt: https://www.museoliitto.fi/index.php?k=12257
 

Priserna för museibranschen 2023 kan nu sökas  

Finlands museiförbund och ICOM Finska nationella kommittén delar årligen ut två priser i museibranschen: Priserna Årets museum och Årets kommunikationsgärning. Dessutom kan prisnämnden efter eget övervägande utdela Årets specialpris.  Sista anmälningsdag är 15.1.2023.

De årliga priserna beviljas på ansökan. Om Årets specialpris fattar prisnämnden självständigt beslut. 

Priset Årets museum delas ut till ett museum som på sitt verksamhetsområde på ett betydande sätt främjat museibranschens eller museiverksamhetens synlighet och inflytande i samhället. Museets verksamhet presenterar nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar i museibranschen. Priset Årets museum kan vara en erkänsla för prestationer i anslutning till samlingar, utställningar, museipedagogik eller annan innovativ verksamhet.

År 2023 utdelas priset Årets kommunikationsgärning till en lyckad kommunikationsgärning som fått positiv synlighet. Årets kommunikationsgärning är antingen en enskild evenemang eller kontinuerligt kommunikationsverksamhet. Med priset för årets kommunikationsgärning kan man också belöna en aktör utanför museibranschen. Obs. Publikationer beaktas inte i priset för kommunikationsgärning.

Priset Årets museum 2023 beviljas på museets egen ansökan eller på förslag av någon annan aktör. I ansökningen eller förslaget, som formuleras fritt, bör beskrivas och motiveras på vilket sätt och varför museet lyckats särskilt bra under det senaste året med att uppfylla något eller några av priskriterierna. 

Ansökningar och förslag till Årets museum 2023 och Årets kommunikationsgärning sänds till Finlands museiförbund på adressen Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors eller per e-post till adressen leena.tokila@museoliitto.fi senast den 15.1.2023. Kom ihåg att skiva rubriken: Ansökan till tävlingen Årets museum ELLER Ansökan till tävlingen Årets kommunikationsgärning

Ett museum kan ansöka om båda priserna. Notera, att priserna delas ut på Museidagarna 24.-26.5.2023, som ordnas i Helsingfors.

Prisnämndens medlemmar är Marjo Meriluoto (ordförande), Minna Sartes, Eeva Teräsvirta, Elina Bonelius, Erik Tirkkonen, Maritta Jokiniemi och Emilia Merisalo (sekreterare) 
 

Prisernas kriterier: https://www.museoliitto.fi/priser

Ytterligare information

Marjo Meriluoto, tfn. 040 732 3745, marjo.meriluoto(a)tampere.fi
Emilia Merisalo, p 044 430 0715, emilia.merisalo(a)museoliitto.fi 

Voisit olla myös kiinnostunut näistä