Skip to content

Museoliitto

10.5.2022

Eurooppalaista yhteistyötä luovuuden ja oppimisen parissa – ajankohtaista Museoliiton Erasmus+ -hankkeista

Museoliitto on partnerina kolmessa Erasmus+ hankkeessa, joita yhdistää luovuuden ja oppimisen näkökulmat. Yhdessä eurooppalaisten kollegoiden kanssa hankkeissa kehitetään museoiden ja koulujen yhteistyötä sekä luovaa kulttuuriperintöaineistojen hyödyntämistä aikuisyleisöjen kanssa. Tässä kootusti hankkeiden ajankohtaisia kuulumisia. 

Creative School (2019-2022) 

Creative School -hanke päättyy syksyllä. Hankkeessa on analysoitu opettajien, kasvattajien ja lasten oppimis- ja tietotarpeita sekä tuotettu luovaa ja kriittistä ajattelua kehittäviä ja kulttuuriperintösisältöjä hyödyntäviä oppimateriaaleja. Lue täältä, miten hankkeen partnerit Chester Beatty ja Heritec testasivat objektiperustaista oppimista koulujen kanssa Zoomissa. Työn alla ovat vielä hankkeen tuloksia yhteen kokoavat ohjeet ja suositukset.

Hankkeen päätteeksi Museoliitto järjestää 30.8. klo 15-17 yhteistyössä Designmuseon kanssa opettajille, opiskelijoille ja museo-opetuksen parissa työskenteleville iltapäivätapahtuman, joka tarjoaa inspiraatiota luovan ja kriittisen ajattelun kehittämiseen opetustyössä. Iltapäivän aikana tutustutaan hankkeen tuloksiin ja Designmuseon ajankohtaisiin ohjelmiin sekä keskustellaan luovuudesta, kriittisestä ajattelusta, oppimisympäristöistä ja yhteistyöstä koulujen ja museoiden näkökulmista. Merkitse aika jo kalenteriisi, ilmoittautuminen avataan toukokuussa! 

4C’S – Creativity, Critical thinking, Collaboration & Communication for schools (2021-2023) 

Viime keväänä käynnistynyt hanke juontaa juurensa kolmeen aiempaan Erasmus + -hankkeeseen (Creative Museum, Making Museum & Creative School). Hankkeen tavoitteena on luoda osaamista opettajille ja opiskelijoille neljän eri tulevaisuuden taidon ympärille (kriittinen ajattelu, luovuus, yhteistyö ja kommunikaatio). Tarkoituksena on lisätä luovaa ja kriittistä ajattelua opetuksessa tekemällä yhteistyötä eri kulttuurisektorin toimijoiden kanssa, erityisesti museoiden, gallerioiden, tiedekeskuksien, festivaalien ja Makerspace -tilojen kanssa, ja hyödyntämällä näiden organisaatioiden toiminnallisia tiloja muutoksen tekemisessä ja oppimisessa. Hankkeen aikana luodaan erilaisia työkaluja tulevaisuuden taitojen hyödyntämisen avuksi. 

Hankkeen koordinaattori on irlantilainen Chester Beatty. Hankkeessa on mukana kuusi eurooppalaista partneria: Heritec (Iso-Britannia), Steps (Italia), Radiona Zagreb Makerspace (Kroatia) ja The Festival of Curiosity (Irlanti).

CREMA – CREative MAking for Lifelong learning (2019-2022) 

Syksyllä 2022 päättyvän CREMA-hankkeen tavoitteena on kehittää ja inspiroida luovaa tekemistä aikuisoppimisessa museoiden ja maker-yhteisöjen välillä. Hanke kokoaa metodeja ja suosituksia kulttuuriperintöaineistojen ja museokokoelmien hyödyntämiseen innovatiivisella ja uudella tavalla. Yhtenä tavoitteena on luoda ohjeistuksia työskentelyyn erilaisten kohderyhmien kanssa. Ohjeistuksissa painottuvat mm. sukupolvien välinen oppiminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Suomesta ohjeistuksia on omassa toiminnassaan pilotoinut Suomen Valokuvataiteen museo. 

Hankkeesta suomeksi Museoliiton verkkosivuilla
Hankkeen verkkosivut

Hankkeen päätöstapahtuma järjestetään Helsingissä 11.-12.10.2022. Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan elokuussa. Merkitse päivämäärät jo kalenteriisi! 

Lisätietoja:

Koulutus- ja kehittämisasiantuntija 
Pauliina Kinanen  
pauliina.kinanen(a)museoliitto.fi  
p. +358 40 354 2205 

Koulutus- ja kehittämisasiantuntija
Emilia Merisalo 
emilia.merisalo(a)museoliitto.fi 
p. +358 44 4300715 

Voisit olla myös kiinnostunut näistä